Assistent – Overhalla Storkjøkken

Fra 01.08.24 har Overhalla Storkjøkken ledig 70 % fast stilling som assistent.  

Overhalla Storkjøkken leverer mat til Overhalla Sykeheim, omsorgsboliger, Namdal Rehabilitering, samt til hjemmeboende som har behov for matombringing.  Kjøkkenet ligger i Overhalla helsesenter, og har et tett samarbeid med øvrige tjenester innen helse og omsorg.  

For stillingen gjelder: 

Kvalifikasjoner:  

 • Ingen krav om formell utdanning 
 • Ønskelig med erfaring innen arbeid kjøkken/helse 
 • Relevant erfaring og personlig egnethet vil vektlegges  
 • Norsk må beherskes godt muntlig og skriftlig  
 • Gode evner til samarbeid, samt evne til selvstendig utførelse av tildelte oppgaver 

Stillingens arbeidsoppgaver:

 • Vask av kopper og produksjonsutstyr 
 • Matproduksjon  
 • Renhold  
 • Godt samarbeide med ansatte på kjøkkenet og samarbeidende enheter 
 • Medansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø 

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker etter: 

 • Positivitet og engasjement for fagfeltet 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig 
 • God forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenesten 

Vi kan tilby: 

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter 
 • Et godt og tverrfaglig arbeidsmiljø 
 • Dagarbeidstid  

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Søker må kunne disponere egen bil, kjøring kompenseres etter Statens satser.  

 For nærmere opplysninger kontakt: Fagleder for kjøkkenet Rita Kristin Flaat tlf. 948 87 144 rita-kristin.flaat@overhalla.kommune.no  eller enhetsleder Anne Finseth, tlf. 915 94 953  anne.finseth@overhalla.kommune.no   

 Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside  

Søknadsfrist: 10. mai - 2024