Avdelingsleder – Namdalseid helsetun

Namdalseid helsetun er et ganske nytt, flott bygg som rommer det meste av helse og velferdstjenester på Namdalseid. Her finner du legekontor, sykehjem, hjemmetjeneste, dagsenter, fysioterapeut, jordmortjeneste m.m.

Sykehjemmet har 24 plasser for både korttids- og langtidsopphold i gode lokaler, vi har også en flott sansehage knyttet til sykehjemmet.

Vi søker en endringsdyktig og engasjert leder med gode kommunikasjonsferdigheter som ønsker å være med på å utvikle helsetjenestene i kommunen.

Vi tilbyr:

 • En spennende arbeidsplass
 • Interessante og varierte arbeidsoppgaver med gode muligheter for personlig utvikling
 • Delaktighet i lederfellesskap innenfor virksomhetsområde institusjonstjenesten i Namsos kommune og med andre ledere i helse og velferd.
 • Avtalefestet lønn
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Kompensasjonsordning for bompenger ved pendling til Namdalseid

Stillingens arbeidsområde:

 • Du får budsjett-, personal- og fagansvar og skal ivareta et godt samarbeid med tjenestemottakere og pårørende. Det forutsettes også å bidra til god samhandling med tillitsvalgte, verneombud og øvrig ledelse.
 • Du skal påse at virksomheten drives i overensstemmelse med de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter, yrkesetiske og faglige retningslinjer, samt følge opp administrative og økonomiske beslutninger og arbeide systematisk med strategi- og målutvikling.
 • Du skal ledetjenesteområdet i henhold til gjeldende styrings- og kvalitetssystem og har ansvar for å legge til rette for å bygge en god organisasjonskultur og et utviklende arbeidsmiljø.

Kvalifikasjoner:

 • Sykepleieutdanning er ønskelig, eventuelt annen 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning
 • Ønskelig med lederutdanning samt ledererfaring fra kommunal helse og omsorgstjeneste
 • Fordel å inneha god kjennskap til og erfaring med aktuelt lovverk innenfor tjenesteområdet og tilstøtende tjenesteområder.
 • Være en tydelig leder med fokus på nærledelse.
 • Ha evne til god samhandling, og til å skape trygge og gode relasjoner til ansatte, samarbeidspartnere og tjenestemottakere/ innbyggere.
 • Ha evne til å møte stadige endringer, ta ansvar, være initiativrik og ha god evne til å jobbe både selvstendig og i team.

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. 

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som kommer frem av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. 

Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. 

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk her

For mer informasjon om stillingen, kontakt: Virksomhetsleder institusjon, Jane Tingstad, mob: 915 82 989 – jane.tingstad@namsos.kommune.no

Søknadsfrist: 24. juni - 2024