Bærekraftskoordinator

Vi arbeider med bærekraft på alle områder. Bærekraftsmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, det innebærer oppfølging av målene i en helhetlig tilnærming for fremtidig oppgaveløsning.  

Bærekraftkoordinatoren har ansvaret for å videreutvikle, innpasse og koordinere bærekraftarbeidet i kommunen. 

Vi søker etter deg som god kompetanse innen bærekraftarbeid, har engasjement og interesse for bærekraft og samfunnsutvikling, som kan se fagområdet med et kreativt blikk, som har god prosesskompetanse, og som er dyktig til å formidle og kommunisere den kunnskapen du har til andre. 

Du vil i arbeidet samarbeide bredt, med alle fagområder i kommunen, og være involvert i kommunens plan-, analyse – og utviklingsarbeid. 

Kvalifikasjoner og egenskaper: 

 • Relevant utdanning fra høgskole/universitet 
 • Gjerne erfaring med arbeid med bærekraft og konkretisering av bærekraftsmålene 
 • Strukturert 
 • Gode samarbeidsevner 
 • Erfaring fra prosjekt – og prosessarbeid 
 • Evne til å jobbe selvstendig og planmessig 

Stillingen er organisatorisk plassert i kommunedirektørens stab, med assisterende kommunedirektør som leder. 

Daglig kontorsted er for tiden Namdalshagen i Namsos sentrum. 

Stillingens arbeidsområde: 

Bærekraftkoordinator er rådgiver med ansvarsområde sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft og andre områder innen samfunnsutvikling, og skal blant annet 

 • legge til rette for informasjonsdeling, kompetanseheving og erfaringsutveksling på tvers av kommunens sektorer 
 • veilede i hvordan politiske saker og planer skal forholde seg til bærekraftsmålene 
 • representere kommunen i regionale og nasjonale nettverk og andre aktuelle samarbeidsarenaer om bærekraft 
 • delta i aktuelle utviklingsprosjekter 
 • bidra i kommunens arbeid for oversikt over folkehelsa, klima og miljøstatus 

Vi kan tilby: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søkere må regne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3. 

Søknad sendes inn her

For mer informasjon om stillingen, kontakt: Rønnaug Aaring, mob: 913 84 546

Søknadsfrist: 6. mai - 2024