Barnehagelærer – pedagogisk leder

Inntil 100 % fast stilling som barnehagelærer /pedagogisk leder med spespedkompetanse ledig fra 12.08.2024.

Høylandet barnehage er en 4 avdelings barnehage med til sammen 50 barn og 18 ansatte. Over år har barnehagens fokus vært språk, leik og sosial kompetanse. Har tett samarbeid med de andre barnehagene i Indre Namdal. 

Arbeidsoppgaver:

 • Pedagogisk og faglig ledelse i samarbeid med styrer og pedagogisk ledere  
 • Spespedkoordinator som følger opp enkeltbarn.
 • Medansvar for opplæring og veiledning av medarbeidere i barnehagen.  
 • Medansvar for å veilede og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet. 
 • Medansvar for å planlegge og gjennomføre møter med brukere og eksterne samarbeidspartnere.  
 • Sammen med styrer og pedagogiske ledere bidra til det faglige innholdet i ulike møtefora.  
 • Medansvar for daglig organisering av avdelingen.  
 • Medansvar for oppfølging av ulike rutiner og praktisk arbeid   

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer med spespedkompetanse  
 • Ha gode IKT kunnskaper og god skriftlig og muntlig fremstilling.  

Personlige egenskaper: 

 • Du kan lede og veilede andre  
 • Du kan arbeide selvstendig, men også i team  
 • Du kan kommunisere godt med brukere og eksterne samarbeidspartnere  
 • Du har mot til å ta de vanskelige samtalene  
 • Du har evne til å planlegge og gjennomføre planlagte mål  
 • Du har god evne til å dokumentere eget arbeid og overholde frister  
 • Du er fleksibel og ha evne til å finne gode løsninger da din faglige kompetanse skal komme hele barnehagen til gode.  
 • Høy arbeidskapasitet  

Personlig egnethet vektlegges.  Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.  Referanser bes oppgitt i søknaden. 
Ved tiltredelse må gyldig politiattest fremlegges.

Inntil 100 % stilling

Søknad sendes på elektronisk søknadsskjema 

Kontaktperson: barnehagestyrer ved Høylandet barnehage Tove Vang, mob: 473 00 479 tove.vang@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 2. juni - 2024