Barnehagelærer

Barnehagelærer inntil 100 % fast/ vikariat.

Resultatenhet barnehage, Namsos kommune, består av totalt 11 kommunale barnehager. Resultatenhet barnehage har ledig faste stillinger/vikariat barnehageåret 2024/2025 Vangstunet har pr idag 41 barn, fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger nært natur, og har en stor og innholdsrik friluftsbase i nærheten. Vil du lese mer om Vangstunet barnehage, se her: Vangstunet barnehage – Namsos kommune

Vi søker en person som:

 • Er utdannet barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå
 • Har gode lederegenskaper 
 • Har god kjennskap til gjeldende rammeplan
 • Er målrettet og har evne til å jobbe systematisk
 • Har gode datakunnskaper og erfaring/kunnskap i bruk av IKT med barn
 • Er engasjert og ønsker å bidra konstruktivt i vårt team
 • Er motiverende å jobbe sammen med og liker å leke
 • Har gode samarbeidsevner og er proaktiv med å fremme et godt arbeidsmiljø
 • Har vilje og evne til å følge opp sentrale og kommunale føringer

Vi kan tilby: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen. 
 • Aktuelle søkere må regne med å blir innkalt til intervju.
 • Referanser bes oppgitt i søknaden. 
 • Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. 
 • Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med Barnehagelovens § 30 framlegges. 

 Det kalles inn til intervju fortløpendeSøkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. 

Kontaktperson: Styrer, Hilde Saugestad, mob: 994 21 999.

Søknad med CV sendes elektronisk her.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

Søknadsfrist: 15. juli - 2024