Barnehagestyrer

Vi søker Barnehagestyrer til Barnehage 1 Nøtteliten.

Vi ser etter en dynamisk leder med lidenskap for barn og en visjon om å skape et inspirerende læringsmiljø. Dette er en spennende mulighet til å lede og forme fremtiden for våre yngste. Stillingen er et engasjement for ett år, med gode muligheter for forlengelse eller overgang til en fast stilling basert på prestasjon og organisatoriske behov.

Hvem ser vi etter?

I Barnehage 1 Nøtteliten leter vi etter en barnehagestyrer som har sansen for å arbeide med mennesker.

Vi ser etter en person som har:

 • Empati: Evnen til å forstå og sette seg inn i andre menneskers følelser og behov, både barn og voksne, er grunnleggende for å kunne skape et trygt og støttende miljø.
 • Ordenssans: Samarbeid om den daglige driften og videre planlegging krever god ordenssans – og et hode som kan takle å ha flere tanker i hodet samtidig.
 • Selvstendighet: Vi verdsetter en leder som kan ta initiativ og selvstendig håndtere daglige utfordringer og beslutninger, samtidig som vedkommende kan samarbeide godt med teamet og eierne.
 • Evne til å bygge relasjoner: Sterke mellommenneskelige ferdigheter er essensielle for å kunne knytte bånd med barn, foreldre og ansatte, og for å skape et samarbeidsorientert og positivt arbeidsmiljø.

Vi ønsker velkommen søkere som er i begynnelsen av sin ledelseskarriere, men som viser potensial og vilje til å vokse og utvikle seg i rollen. Vi er på utkikk etter en person som er drevet av et ønske om å gjøre en forskjell i barns liv og som deler vårt engasjement for utdanning og vekst.

Ledelse og Personalansvar:

 • Ansvarlig for å rekruttere, ansette, og utvikle barnehagens personale.
 • Organisere og lede personalmøter, samt planlegge og gjennomføre medarbeidersamtaler og kompetanseutvikling for ansatte.
 • Sørge for et godt arbeidsmiljø og håndtere konflikter innen personalgruppen.

Pedagogisk Utvikling:

 • Sikre at barnehagens pedagogiske tilbud er i tråd med gjeldende lovverk og nasjonale retningslinjer.
 • Implementere og videreutvikle pedagogiske planer og prosjekter.
 • Overvåke og evaluere det pedagogiske arbeidet i barnehagen.

Administrative Oppgaver:

 • Ansvarlig for barnehagens økonomi, inkludert budsjett, regnskap, og økonomistyring.
 • Rapportere til eiere og myndigheter, og sikre at all dokumentasjon er oppdatert og korrekt.
 • Administrere barnehagens rutiner for sikkerhet og helse, inkludert oppfølging av rutiner for hygiene og smittevern.

Kommunikasjon og Samarbeid:

 • Være bindeleddet mellom barnehagen og barnas foresatte, og sikre god kommunikasjon om barnas utvikling og dagligdagse hendelser.
 • Representere barnehagen i eksterne møter og samarbeidsfora.
 • Samarbeide med lokale instanser som skoler, helsestasjon, og kulturelle institusjoner.

Utvikling og Kvalitetssikring:

 • Følge opp og sørge for at barnehagen stadig utvikler seg i tråd med nye forskningsbaserte metoder innen pedagogikk.
 • Gjennomføre jevnlige evalueringer av barnehagens kvalitet og implementere forbedringstiltak basert på disse.

Visjon og Strategi:

 • Utvikle og opprettholde en klar visjon for barnehagen, som understøtter barnas læring og utvikling.
 • Levere strategisk ledelse for å oppnå mål satt i samarbeid med barnehagens eiere og styre.

Vi tilbyr:

I Barnehage 1 Nøtteliten forstår vi viktigheten av å støtte våre ansattes helse og velvære. Derfor tilbyr vi flere attraktive fordeler som bidrar til en positiv og sunn arbeidshverdag:

Tilgang til svømmehall og treningssenter:

Som en del av vårt team, får du gratis tilgang til lokale svømmehaller og treningssentre. Vi oppmuntrer alle våre ansatte til å ta vare på sin fysiske helse.

Lunsj/mat via jobb:

Vi tilbyr daglig lunsj som en del av arbeidsdagen. Dette er ikke bare en mulighet til å nyte et næringsrikt måltid, men også en tid for sosialt samvær og avslapping sammen med kollegaer.

Veiledning og støtte fra en aktiv og engasjert eier:

Du vil motta kontinuerlig veiledning og støtte fra våre engasjerte eiere som er aktivt involvert i daglig drift. Dette sikrer at du har ressursene og støtten du trenger for å lykkes i din rolle.

Vi tror at disse fordelene sikrer den ansattes helse og velvære, og bidrar til personlig og profesjonell vekst.

Kontaktperson for stillingen: Styrer/daglig leder, Eivind Brækkan Engstad, mob: 991 08 399 – eivind@barnehage1.no

Søknad sendes til: eivind@barnehage1.no

Søknadsfrist: 1. mai - 2024