Daglig leder

Namdal Produsentlag AS er lokalisert på Skogmo i Overhalla kommune og ble etablert i 1979. Vi eies av lokale potet- og grønnsaksprodusenter i distriktet og driver lagring, sortering og pakking, samt omsetning av varer og driftsmidler til landbruket. De viktigste varene våre produsenter leverer er gulrot, matpoteter og statskontrollerte settepoteter. På settepotetproduksjon, hvor vi samarbeider tett med Norgro AS, er vi en av landets ledende, med en markedsandel på ca. 25%. I tillegg samarbeider vi med Gartnerhallen SA og Overhalla Klonavlssenter AS på flere områder. Anlegget på Skogmo er bygget i flere etapper over flere år og består av mottak, kjølelager, sorterings og pakkeanlegg, samt moderne beiseanlegg. Våre produsenter består av en svært kompetent gruppe som har vært, og er villig til å satse og utvikle næringen videre. Selskapet er preget av god drift og har en solid økonomi. Vår daglige leder vil om ikke for lenge gå av med pensjon, og vi søker nå etter hans etterfølger. For å sikre best mulig oppstart for vår nye daglige leder, planlegger vi for en periode med overlapp sammen med eksisterende daglige leder.

Hvilket ansvar og hvilke oppgaver får du?

 • Ansvar for den totale daglige driften av selskapet
 • Ansvar for økonomisk styring og planlegging
 • Ansvar for å forberede og foreslå saker til styret både operativt og strategisk
 • Personalansvar for våre ansatte, både heltids- og deltidsansatte
 • Være pådriver for utvikling og videre satsing både i selskapet og blant våre produsenter
 • Være selskapets ansikt utad ved å vedlikeholde og videreutvikle relasjoner til våre samarbeidspartnere, kunder og leverandører både lokalt og nasjonalt.
 • Rapportere til styret i henhold til vedtekter, regulativ og lover, samt iverksette tiltak basert på vedtak i styret.

Hva ser vi etter hos deg som vår nye daglig leder?

 • Du er en stå-på person med stor arbeidskapasitet som ikke er redd for å ta i et ekstra tak når behovet er der.
 • Du er systematisk og har evnen til å finne smarte løsninger, samtidig som du også liker å ta del i den operative driften når det trengs
 • Du har evnen til å bygge gode relasjoner både med våre produsenter og med våre mange samarbeidspartnere.
 • Du er positiv og har evnen til å få fram det beste i folk rundt deg
 • Du har gjerne også erfaring innen personal ledelse 
 • Du har faglig kvalifikasjoner innenfor landbruk og eller økonomi.  Manglende formell kompetanse kan kompenseres med praktisk erfaring.

Hva kan du forvente av oss?

 • Du vil få totalansvar for en solid bedrift med ambisjoner om videreutvikling og vekst
 • Du vil få mulighet for personlig utvikling i et travelt og spennende miljø
 • Du vil få mulighet til å knytte mange og spennende relasjoner både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Du får jobbe i et miljø med flinke og kompetente ansatte og produsenter 
 • Du får stor grad av frihet til å planlegge egen arbeidsdag der vi måler din innsats etter resultat.
 • Du får opplæring og overlapp i en periode sammen med dagens daglige leder
 • Du får lønn og personalgoder etter avtale. Bedriften har egen pensjonsordning.

Tiltredelse 01.01.2025 eller etter avtale.

Er dette noe for deg så ber vi deg sende en kortfattelig søknad med CV til: oystein@nampro.no 

Har du spørsmål du ønsker å få svar på før du sender din søknad ber vi deg ta kontakt med:

Sturla Heglum, styreleder, mob: 952 44 650

Søknadsfrist: 1. mai - 2024