Driftsleder

Alti Forvaltning søker faglig sterk driftsleder til Alti Magneten og Alti Verdal.

Som driftsleder vil du få overordnet ansvar for drift og vedlikehold av Alti Magneten og Alti Verdal med tilhørende eiendommer og bygningsmasse. Videre får du ansvaret for disse byggenes tekniske anlegg med tilhørende serviceavtaler. Driftsleder er også sikkerhetsansvarlig, utøvende brannvernansvarlig, ansvarlig for renhold av fellesarealer, avfallshåndtering og utearealer. Driftsleder er fagansvarlig for øvrig driftsteam og vil sammen med senterleder utgjøre ledergruppen ved Alti Magneten og Alti Verdal.


Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Daglig operativ drift og vedlikehold av bygningsmasse og tilliggende eiendommer (inkl. teknisk utstyr, ventilasjon, varme, kjøling, heis, rullebånd osv.)
 • Oppfølging av vaktmesteroppgaver 
 • Lede/følge opp ombyggingsprosjekter og leietakertilpasninger initiert av sentrene eller gårdeier
 • Oppfølging av snekkerarbeid og annet teknisk arbeid i forbindelse med ombyggingsprosjekter og leietakertilpasninger initiert av sentrene eller gårdeier
 • Eiendommenes representant i byggeprosjekter initiert av leietakere og ansvarlig for å sikre at disse gjennomføres i henhold til våre retningslinjer
 • Oppfølging av innleide ressurser (f.eks. innenfor sikkerhet og renhold) og avtaler med energiselskap og underleverandører
 • Implementering og optimalisering av driftsrutiner- og prosesser
 • Ansvar for utarbeidelse og oppfølging av internkontroll/HMS, inkl. brannsikring
 • Kontakt med leietakere, naboer, kunder og relevante offentlige myndigheter
 • Budsjettering og oppfølging av felleskostnader

Ønsket kompetanse/erfaring:

 • Du har gjerne høyere teknisk utdannelse (ingeniør eller teknisk fagskole innen relevant fagområde; VVS, elektro, bygg, eller lignende), eller fagbrev i f.eks. tømrer-, rørlegger, automasjon eller elektrofaget. Relevant jobberfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Noe kjennskap til relevante lover og forskrifter
 • Relevant erfaring fra eiendomsdrift/drift av større bygg
 • Generelt bra datakunnskap
 • Økonomisk forståelse, erfaring fra budsjettering og kostnadskontroll

Vi ser etter deg som:

 • Er positiv og offensiv
 • Er praktisk anlagt, har stor arbeidskapasitet og er løsningsorientert
 • Er serviceinnstilt overfor kunder og leietakere og er generelt samarbeidsorientert
 • Er ansvarsbevisst og strukturert
 • Er beslutningsdyktig og har evne til helhetsvurdering
 • Har stor arbeidskapasitet og godt humør

Arbeidssted vil være på Alti Magneten og Alti Verdal med tilhørende eiendommer og bygningsmasse. Det kan også på sikt bli aktuelt med noen arbeidsoppgaver for senter/eiendommer i nærliggende områder.

Stillingen er 100 % og senterleder blir din nærmeste overordnede.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et hyggelig, inkluderende og godt sosialt miljø
 • Alti Forvaltning AS er i vekst og er blant landets største forvaltere av kjøpesenter/ næringseiendommer 
 • Fadderordning med opplæring i ulike driftssystemer, rutiner og tekniske anlegg
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Nyansattsamling ved hovedkontor 
 • Tur-/ aktivitetsdager
 • Løpende medarbeiderundersøkelser 
 • Fagsamlinger og større ansatt arrangementer
 • Tilgang til ferieleiligheter i Spania 
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og personalforsikringsordninger

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Lars Heirsaunet, senterleder ved Alti Magneten og Alti Verdal, tlf. 971 14 746, Bård Bye, eiendomssjef, tlf. 994 18 652 eller Lars Lillegård, driftssjef i Alti Fovaltning AS, tlf. 954 08 026.

Er du interessert i å jobbe med oss, men kanskje ikke akkurat denne stillingen? Send oss en åpen søknad HER

Alti Forvaltning AS er engasjert i eiendoms- og kjøpesenterbransjen, med hovedkontor i Surnadal. Selskapet forvalter 46 kjøpesentre, i tillegg kommer rundt om 70 handels-, kontor- og boligeiendommer. Selskapet eies av LL Holding AS fra Surnadal, Arendalsbaserte Sørco AS og Aurora Eiendom AS.Alti Magneten ligger på Moan handelsområde, som er Levangers nye bydel. Levanger ligger i Trøndelag, en times kjøring nord for Trondheim. Kjøpesenteret har vært under stadig utvikling siden åpningen i 1986, med siste utbygging i 2018. Senterets 67 leietakere omsatte for 1.081 mill. i 2023.Alti Verdal ligger sentralt i Verdal, like ved E6. Senteret åpnet i 1988, og en større oppgradering av fasader og fellesarealer ble ferdigstilt i 2021. Senterets 13 leietakere omsatte for 171 mill. i 2023.
Søknadsfrist: 13. mars - 2024