Engasjement – arkivplan og arkivrutiner

Leka kommune skal gjøre en omfattende jobb innen arkivhold med kartlegging, utarbeiding av
rutiner, og utforming av komplett arkivplan.

Det er avsatt midler som tilsvarer hel stilling i tre måneder, alternativt halv stilling i et halvt år.

Avhengig av hvilke kvalifikasjoner du har, skal du jobbe med arkiv, eller utføre andre oppgaver slik at
ansatte får frigjort tid til arkiv.

Selve jobben er variert, og du vil samarbeide med ledere og andre ansatte på alle tjenesteområder,
IT-tjenesten og IKA Trøndelag.

Det kreves ingen formell kompetanse for jobben, men det er en stor fordel om du har erfaring fra
lignende arbeid. Det er ønskelig at du har erfaring fra offentlig forvaltning.

Vi bruker fagprogrammet Arkivplan.no, som du vil få opplæring i. Du må være vant med
tekstbehandling og enkel bruk av Excel regneark.

Like viktig som din erfaringsbakgrunn, er hvilke personlige egenskaper du har. Vi trenger en person
med svært god ordenssans, som tar ansvar, og som kan jobbe selvstendig og målrettet.

Du vil få lønn etter tariff, og blir tilmeldt pensjonsordningen. Kontorplassen din blir på
administrasjonsbygget, sammen med en flink og trivelig stab.

Hvis dette ser interessant ut, sender du oss en søknad seinest 7. juni.

Send til post@leka.kommune.no, og legg ved cv. Du kan oppgi referanser i søknaden, eller gi oss
disse i intervjuet.

Spørsmål om engasjementet kan stilles til Kirsti Hoff, 979 60 687 / kirsti.hoff@leka.kommune.no

Søknadsfrist: 7. juni - 2024