Enhetsleder barnehage

Har du lyst til å lede og utvikle dagens og fremtidens barnehager sammen med 150 dyktige barnehageansatte og 650 barn? Har du sterkt engasjement for barn, oppvekstfellesskap og barnehagefag? Har du lyst til å være administrativ leder for det kommunale barnehageeierskapet? Da er denne jobben midt i blinken for deg!
 
Enhetsleder for kommunale barnehager, 100% fast stilling
 
I Levanger er det 25 barnehager, hvorav 11 kommunale og 14 private. Enhetsleder barnehage i Levanger har overordnet administrativt, personalmessig, faglig og økonomisk ansvar for kommunens 11 barnehager og det spesialpedagogiske barnehageteamet.
 
Enhetsleder barnehage er nærmeste leder for barnehagestyrerne, og  rådgiver/teamleder har personalansvar for ansatte i det spesialpedagogiske barnehageteamet.
 
Enhetsleder barnehage er en del av lederteamet til Kommunalsjef helse og oppvekst, sammen med enhetslederne for henholdsvis grunnskolen, barne- og familietjenesten, helsefremming, bolig og mestring, institusjons- og hjemmetjenesten og NAV.
 
Enhetsleder barnehage har et særlig ansvar for at barnehagene både er en integrert del av det samlede oppvekstfellesskapet som danner laget rundt barn og unge i Levanger, og for at det skapes kontakt og sammenheng mellom barnehagene, grunnskolene, hjemmene og lokalsamfunnet for øvrig.  Enhetsleder bidrar til et godt og tillitsfullt samarbeid mellom de private og de kommunale barnehagene, blant annet gjennom god informasjonsflyt og en god delingskultur mht utviklings- og satsingsområder.
 
Enhetsleder barnehage rapporterer direkte til Kommunalsjef for helse og oppvekst.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder barnehage

 • har til enhver tid ansvar for, og oversikt over, økonomiske rammer og status for enheten. Styrerne ved den enkelte barnehage har delegert personal- og økonomiansvar, og enhetsleder støtter og følger opp arbeidet i barnehagene, og gir føringer etter de rammebetingelser som gjelder.
 • støtter barnehagenes profesjonsfellesskap, og organiserer fora for læring og refleksjon mellom barnehagene
 • samarbeider med teamleder for å styrke og utvikle pedagogisk og spesialpedagogisk kompetanse i barnehagene og i det spesialpedagogiske barnehageteamet.
 • legger vekt på å ha gode medvirkningsprosesser med tillitsvalgte, FAU og andre interessenter.
 • har overordnet ansvar for å følge opp nasjonale lover, retningslinjer, statlige og lokale føringer og strategier for de kommunale barnehagene, og sørger for at det jobbes etter felles faglige utviklingsmål og tiltak, kvalitets- og internkontroll, kommunikasjonsstrategier, prosedyrer, lokale veiledere mv.
 • forbereder politiske saker som gjelder barnehagene, er saksbehandler i saker som er delegert fra kommunalsjef, og sørger for at kommunens vedtatte planer og politiske føringer etterleves og gjøres relevante og operasjonerbare for barnehagene.
 • samarbeider med enhetsledere, rådgivere og faginstanser internt og eksternt.  Samarbeid med andre kommuner, UH-sektoren og FOU-arbeid er også vesentlige områder som ligger i stillingen.

Til ansvarsområdet ligger det spesifikke saksbehandlingsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Grunnutdanning som barnehagelærer eller tilsvarende, og bred erfaring fra barnehagesektoren. Relevant tilleggsutdanning tillegges vekt.
Lederutdanning, gjerne på masternivå, og ledererfaring innenfor relevante praksiser.
Gode språkferdigheter og god framstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig.
Gode IKT-ferdigheter og innsikt i digitalisering i barnehagen.
God kunnskap om barnehagelov, forvaltningslov, rammeplan for barnehagen og andre relevante lover- og avtaleverk.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en leder

 • med god organisasjons- og rolleforståelse, som er løsningsorientert og som har gode relasjons- og samarbeidsferdigheter.
 • som er opptatt av barnets beste, faglig kvalitet, gode arbeidsplasser og en varm og inkluderende hverdag for alle i barnehagedagen.
 • som balanserer mellom økonomi, behov og særinteresser, og som søker helhet og effektivitet i ressursforvaltningen.
 • som sørger for demokratiske prosesser gjennom medvirkning og deltakelse.
 • som både er rådsøkende, raus og nysgjerrig, men som også er beslutningsdyktig og har gjennomføringskraft.
Vi tilbyr

En spennende stilling i en kommune i utvikling
Et stimulerende og godt arbeidsmiljø, med dyktige kollegaer
Mulighet til å påvirke kommunens utvikling, primært innenfor eget ansvarsområde, men også av kommuneorganisasjonen som helhet
Jobbe i en organisasjon som legger vekt på kompetansebygging og utvikling
Svært gode forsikrings- og pensjonsordninger
Fleksibel arbeidstidsordning
Lønn etter avtale
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling

For mer informasjon om stillingen, kontakt: Kommunalsjef oppvekst og utdanning, Marit Elisabeth Aksnes, mob: 416 77 704

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 2. april - 2024