Fagansvarlig digitalisering

Har du god digital kompetanse og vil være med å føre organisasjonen inn i den digitale fremtiden?

Vi ser etter en initiativrik person som ønsker å bidra til utvikling av verktøy kommunen bruker for å løse sine oppgaver. Grong kommunes arbeidsverktøy er på veg til å bli fullt ut digitale. Vi ønsker mer søkelys på automatisering, robotisering, innebygd arkivering og arbeidsflyter for å realisere gevinster. Vi ønsker å videreutvikle bruken av teknologi for å sikre en åpen og tilgjengelig kommune og som gjør det enkelt å være innbygger i kommunen, og skal nå utarbeide digitaliseringsstrategi.
Stillingen innebærer tett samarbeid med avdelingene i kommunen for å avdekke behov og utvikle løsninger sammen.
Vi ser etter deg som er fremtidsrettet og er god på å se etter løsninger som kan bidra til helhetlig informasjons- og dokumentasjonsforvaltning med gode digitale løsninger.
Du liker å jobbe med opplæring og veiledning som bidrar til å gjøre arbeidet lettere for brukere av systemene.

Opplysninger om arbeidssted og stilling:

Arbeidssted er servicekontoret som for tiden har 4 årsverk og er en del av sentraladministrasjonen.
Sentraladministrasjonen har egen IT tjeneste på 1,5 årsverk, og samarbeider om IKT med de andre kommunene i Indre Namdal gjennom IKT Indre Namdal IKS.
Servicekontoret har ansvar for arkivtjenesten i kommunen, og vi ser deg som en naturlig del av denne tjenesten. Vi drifter også plattformene for intern og ekstern informasjon.
Stillingen er 100 % fast.

Arbeidsoppgaver vi ser for oss:

 • Utarbeide digitaliseringsstrategi i tett samarbeid med ledergruppen.
 • Utvikle og drifte plattformer for intern kommunikasjon i MS Office 365.
 • Utvikle og drifte plattformer for ekstern kommunikasjons bl.a ACOS CMS, Civis.
 • Utvikling av innbyggerdialog med bl.a. skjemaløsningen ACOS Interact.
 • Ta del i publisering på sosiale medier.
 • Følge opp lovkrav til universell utforming og klarspråk.
 • Delta i arbeidet med innebygd arkivering / integrasjoner mellom fagsystem og arkivkjerne / sakarkiv.
 • Digitale fellesløsning som f.eks. FIKS-plattformen.
 • Ta del i system- og brukeradministrasjon av kommunens sak-arkivsystem (Elements Cloud).
 • Deponering av elektroniske arkiv og databaser hos IKA-Trøndelag.
 • Opplæring, veiledning og kompetansehevende tiltak innen digitale verktøy i kommunen.
 • Arbeide med servicekontorets daglige driftsoppgaver ved behov.
 • Du må påberegne at oppgavene endres i takt med behov.

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant 3-årig høyere utdanning fortrinnsvis innen IKT, informasjon, dokumentasjon.
 • Relevant arbeidserfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning.
 • Du har relevant arbeidserfaring innen stillingens arbeidsoppgaver.
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig.
 • Du har god digital kompetanse utover grunnleggende ferdigheter.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi søker deg som:

 • Har kunnskap og interesse for digitaliserings- og utviklingsarbeid.
 • Liker å jobbe i team og samtidig evner å jobbe selvstendig med egen oppgaveportefølje.
 • Er allsidig, fleksibel og nysgjerrig.
 • Har evne til å inspirere og motivere.
 • Gjerne har erfaring med digitalisering av arbeidsprosesser.
 • Liker å jobbe med opplæring og veiledning.
 • Har fokus på brukervennlighet.
 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, systemforståelse og digital kompetanse.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale. Arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale lønnspolitiske retningslinjer. 6 mnd. prøvetid.
 • Hjemmekontor-avtale om ønskelig.
 • Muligheter for personlig og faglig utvikling gjennom mange utfordrende og interessante arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Fagnettverk mellom kommunene i Indre Namdal.
 • God pensjonsordning i KLP.
 • Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.

Har du spørsmål om stillingen, kontakt leder servicekontoret Anita Færøy, mob: 911 26 739

Søknadsfrist: 3. april - 2024