Fagarbeidere – Vangstunet barnehage

Resultatenhet barnehage, Namsos kommune, består av totalt 11 kommunale barnehager. 

Ved Vangstunet barnehage vil det bli ledige stillinger som fagarbeidere i fra høsten 2024. Dette vil være faste stillinger/ vikariat med ulik stillingsprosent. 

Vangstunet har pr idag 41 barn, fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger nært natur, og har en stor og innholdsrik friluftsbase i nærheten. Vil du lese mer om Vangstunet barnehage, se her: Vangstunet barnehage – Namsos kommune

Vi søker en person som:

 • Er fagarbeider.
 • Har erfaring i å jobbe med barn og unge som har ulike oppfølgingsbehov.
 • Har evne til å skape gode relasjoner.
 • Har praksis fra jobbing med barn med atferdsvansker
 • Er god på kommunikasjon og samarbeid, er tydelig og strukturert.
 • Er løsningsorientert.
 • Har evne til å finne gode løsninger i nært samarbeid med elever, foresatte og øvrige samarbeidspartnere.
 • Er selvstendig og tar initiativ og ansvar.
 • Representerer lojalitet, stabilitet, forutsigbarhet og kontinuitet.
 • Har erfaring med fremmedspråklige barn. 

Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen.

Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges

Vi kan tilby: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. 

Kontakpersoner for spørsmål om stillinger er: Hilde Saugestad, mob: 994 21 999 eller Marthe Hatland, mob: 970 47 456

Søknad sendes inn her

Søknadsfrist: 11. mars - 2024