Fagleder

Fagleder i Miljøarbeidertjenesten 100 % 

Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv. 

Vi har gode tjenester til innbyggerne og vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, og en natur som innbyr til gode opplevelser. 

Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje. 

Stillingstittel: Fagleder

Ansvar:

 • Fagansvar for tjenesten inkl. ansvar for å koordinere det faglige arbeidet.
 • Sikre at fagområdene realiserer virksomhetens mål og planer.
 • Utføre det faglige arbeidet i overenstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
 • Dokumentere i fagområdet i tråd med gjeldende lover og forskrifter.
 • Følge opp prosedyrer og retningslinjer i forhold til vedtak og tjenester.
 • Arbeide kontinuerlig med utvikling av fagområdet.
 • Sikre at ansatte som deltar på kurs videreformidler kunnskapen innen fagområdet.
 • Være en faglig pådriver innen sitt fagområde.
 • Holde seg faglig oppdatert innenfor sitt virkefelt.

  Aktivitet og beskrivelse:

  Medisin:

   • Administrere medisinkort.
   • Delta i legevisitt.
   • Følge opp PLO (Pasient- og brukerombud).

   Sykdom:

    • Sikre oppfølging av brukere som er syke.

    Tiltak ved uønsket adferd:

     • Implementere tiltak ved uønsket adferd, herunder bruk av tvang og makt.

     Andre tiltak:

      • Utføre andre nødvendige tiltak for brukernes velferd.

      Veiledning til personalet:

       • Gi faglig veiledning til personalet.
       • Gi veiledning på relevant videreutdanning

       Årlig helsekontroll:

        • Organisere og følge opp årlig helsekontroll for brukere.

        Prosjekter:

         • Deltakelse i aktuelle prosjekter.

         Medisinkurs:

          • Arrangere medisinkurs for nyansatte og vikarer.

          Dagplaner:

           • Påse at dagplaner blir ajourført.

           Møter med eksterne parter:

            • Deltakelse i møter med eksterne parter som HAB (Habiliteringstjenesten), HAVO (Helsedirektoratet), BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), skoler m.m.

            Personalmøter:

             • Delta i og bidra til personalmøter.

             Regninger:

              • Håndtere og følge opp regninger relatert til fagområdet.

              Ansvarsgruppemøter:

               • Deltakelse i ansvarsgruppemøter.

               Samarbeidsmøter:

                • Delta i samarbeidsmøter for å sikre god koordinering og oppfølging av brukere.

                Stillingen er todelt med fagleder 50 % og 50 % i turnus som vernepleier/sykepleier.

                Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse.

                Spørsmål om stillingen rettes til Frode Grevskott, kommunalsjef Helse og omsorg, mob: 970 00 889 frode.grevskott@hoylandet.kommune.no  eller Knut Erik Heia, HR-leder, mob: 477 50 189 knut.erik.heia@hoylandet.kommune.no 

                Digital søknad sendes via hjemmesidene til Høylandet kommune.

                Søknadsfrist: 4. august - 2024