Faglig leder oppvekst

Leka kommune er en av landets minste kommuner med ca. 600 innbyggere. Du finner oss lengst nord i Trøndelag med storhavet som nærmeste nabo i vest. Vi er omgitt av storslagen natur med rike muligheter for friluftsliv. I 2010 ble Leka kåret til Norges geologiske nasjonalmonument, og i 2019 ble Leka – som en del av Trollfjell Geopark anerkjent som UNESCO Global Geopark. Leka kommune har kjempet lenge mot tvangssammenslåing, og har lyktes med få Stortingets aksept for at vi er best tjent med å opprettholde vår selvstendighet selv om vi er en liten kommune. Administrasjonsstedet ligger på øya Leka. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer.

FAGLIG LEDER OPPVEKST

Vår kommunalsjef oppvekst og familie går av med pensjon og vi søker faglig leder oppvekst, som vil være med å videreutvikle og skape gode oppvekstforhold i Leka kommune.

Om stillingen:

 • Faglig og administrativt ansvar innen områdene skole, barnehage, SFO, kulturskole, bibliotek, helsestasjon, voksenopplæring og flyktningetjenesten.
 • Koordinere og støtte i oppfølging og utvikling av faglige og administrative oppgaver.
 • Bistå i utarbeidelse og oppfølging av planer, budsjett- og virksomhetsstyring.
 • Bidra til god kommunikasjon, informasjon og kunnskapsdeling i organisasjonen.
 • Stillingen har i dag personalansvar for 5 ansatte. Vi jobber med organisering av fremtidens kommuneadministrasjon og du vil, sammen med ny kommunedirektør og ledergruppen, bidra i å forme organisasjonsstrukturen. 

Om deg:

 • Relevant kompetanse og ledererfaring innen oppvekst.
 • Høyere pedagogisk utdanning med videreutdanning innen ledelse. Erfaring kan kompensere for kravet om lederutdanning.
 • Kompetanse/erfaring innen relevant lov- og avtaleverk.
 • Strategisk og utviklingsorientert, samtidig som du er praktisk og løsningsorientert.
 • Du er en inkluderende og initiativrik leder, som gjennom motivasjon og målfokus, klarer å skape utvikling, gode prosesser og gode relasjoner.
 • Interesse og erfaring med bruk av digitale verktøy.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlige og relasjonelle egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Spennende stilling i en liten og oversiktlig organisasjon.
 • Engasjerte og kompetente medarbeidere.
 • En fantastisk natur som byr på mange fritidsmuligheter på sjø, land og fjell.
 • Lønn etter avtale; pensjon og forsikring gjennom KLP.
 • Tilskuddsordning for bygging av helårsbolig.
 • Kommunen kan være behjelpelig med formidling av bolig, samt tilskudd til flytteutgifter:

For spørsmål, kontakt Hege Svendsen hos Fremo Rekruttering, mob: 905 87 920 – hege@fremogruppen.no eller konstituert kommunedirektør Kristin Floa, mob: 950 31 415 – kristin.floa@leka.kommune.no

Alle henvendelser til Fremo Rekruttering behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig, i innledende fase.

Ber om å være unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden i Webcruiter. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven § 25. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søkerne vil i så tilfelle bli forhåndsvarslet om dette og gis da anledning til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Søknadsfrist: 12. august - 2024