Fastlege

Vi søker etter fastlege til Overhalla legekontor 

Vi har et moderne legekontor med stort fokus på utvikling. Vi ønsker å imøtekomme fremtidens utfordringer i helsetjenesten på best mulig måte, og tenker innovativt både i forhold til digitalisering og oppgaveglidning mellom fastleger og andre profesjoner. Legekontoret jobber derfor aktivt med bruk av spesialsykepleiere, blant annet i oppfølgingen av kronisk syke.  

Legekontoret er samlokalisert og samarbeider nært med de øvrige helsetjenestene, herunder helsestasjon/skolehelsetjeneste, rus og psykisk helsetjeneste, fysioterapitjenesten, ergoterapeut, psykolog, sykeheimen og hjemmetjenesten.    

Overhalla kommune har fem fastlegehjemler, samt en LIS1-stilling. Vi har to spesialsykepleiere og to helsesekretærer ansatt ved kontoret. Trivsel og godt arbeidsmiljø er høyt prioritert hos oss.  

For stillingen gjelder: 

Kvalifikasjoner:  

 • Må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS1 
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god kjennskap til norsk lovverk 
 • Må være, eller være villig til å bli spesialist innen allmennmedisin 
 • Fastlegen må følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler for fastlegeordningen, føringer fra Helfo og andre lokale føringer 
 • I tillegg til faglige kvalifikasjoner og erfaring vil personlig egnethet vektlegges 
 • Søkere som er i LIS1-løp kan eventuelt vurderes  

Stillingens arbeids- og ansvarsområde:   

 • Listestørrelse og kommunale oppgaver etter avtale. Vi er åpne for ulike alternativer.  
 • Det kan også være mulighet for en liste i kombinasjon med stilling som tilsynslege ved sykeheimen.   
 • Deltakelse i interkommunal legevaktsordning (kveld/helg/natt) i Namsos. 
 • Dokumentasjon i journalsystemet som kommunen til enhver tid benytter – for tiden er dette Pridok. 
 • For øvrig skjer tilsetting i kommunen i henhold til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og reglementer  

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker personer med:   

 • Et stort engasjement for sitt fagfelt  
 • Evne til å arbeide selvstendig, og i team  
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø  
 • Trygg på deg selv og egne reaksjoner i møte med andre  
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig   
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig   
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene  

Vi kan tilby:   

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter   
 • En utfordrende og selvstendig stilling   
 • Mulighet til å ta del i et inkluderende, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø  
 • Fleksitidsordning 

Spørsmål vedr. stillingen bes rettet til enhetsleder Anne Finseth, mob: 915 94 953. 

Elektronisk søknad på vår hjemmeside www.overhalla.kommune.no 

Søknadsfrist: 12. mai - 2024