Fastleger

Grong kommune søker etter fastleger.  Legekontoret er organisert under Helseavdelingen, og har tre legehjemler, og LiS1lege, samt er administrasjonskommune for Indre Namdal Legevakt. Vi benytter Pridok som journalsystem. Grong legekontor flytter inn i nye renoverte lokaler i 2025. Grong ligger sentralt i Indre Namdal og kan by på fine fiske og friluftsopplevelser.

 Vi søker deg som har gode samarbeidsevner og som brenner for allmennmedisin.

Vi har følgende hjemler ledige:

 • Fastlegehjemmel med listetak på 500 pasienter, i kombinasjon med kommunale oppgaver.
 • Fastlegehjemmel med listetak på1000 pasienter.

Hovedarbeidsoppgaver: 

 • Fastlegeansvar for egne listepasienter.
 • Deltakelse i interkommunal legevakt for 4 kommuner (med totalt ca.  4800 innbyggere) administrert av Grong kommune. Legevakt er organisert som privatpraktiserende.
 • Samarbeid med helseforetak og andre kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • Kommunale oppgaver (jfr. arbeidsgivers styringsrett).
 • Kommunal daglegevakt fordeles på legene ved legekontoret. 

Andre oppgaver som kan inngå i stillingene:

 • Medisinskfaglig ansvar for legevakt (5% stillingshjemmel)
 • Fast andel som legevaktslege (inntil 25% stillingshjemmel)

Kvalifikasjoner: 

 • Godkjent autorisasjon som lege med refusjonsrett.
 • Ønskelig med påbegynt eller ferdig spesialisering innen allmennmedisin.  Grong kommune er godkjent som utdanningssted LIS allmennpraksis (ALIS), og det kan legges til rette for fullføring av spesialisering etter avtale.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Krav om kurs i akuttmedisin, samt nettkurset volds- og overgrepshåndtering for legevaktpersonell, og vold i nære relasjoner (jfr. Akuttforskriften).
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med samarbeidspartnere som NAV og HELFO, samt norske systemer for refusjoner, forsikringssaker, sykemeldinger m.m.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper. Vi søker deg som: 

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv og sosial i samarbeid med kollegaer fra mange forskjellige yrkesgrupper
 • Er tydelig og trygg i rollen som fagperson. 
 • Selvstendig, strukturert og løsningsorientert.
 • Evne til å takle et høyt arbeidstempo
 • Interesse og forståelse for bruk av digitale løsninger.

Vi tilbyr: 

 • ALIS-avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø med gode kollegaer. Vi har dyktige sykepleiere og helsesekretær. 
 • Mulighet for hjemmekontor
 • Kommunen ønsker primært kommunalt ansatte leger, men er fleksibel på andre løsninger. Vi inviterer derfor søkere til å beskrive sin foretrukne driftsform, avtale- og ansettelsesforhold, herunder også listestørrelse.

  Offentlighet: 

 • Opplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jfr.  Offentlighetslovens § 25. Søker blir i slikt tilfelle kontaktet. 

  Søknad sendes: 

Har du spørsmål, kan du kontakte:

Avdelingsleder legekontor, Stine-Mari Bjørnerem, mob: 905 04 127

Kommunalsjef for helse og omsorg, Eyvind Gartland, mob: 416 70 246

Søknadsfrist: 16. juni - 2024