Ferievikariat – Helse og omsorg

Ferievikariat sommeren 2024 – helse og omsorg.

Til sommeren har vi behov for ferievikarer i perioden uke 25-32 ved:

  • Overhalla sykehjem (pleiepersonell/ assistenter)
  • Bo- og miljøtjenesten og avlastning for barn/unge (miljøarbeidere/ assistenter i tjenesten for funksjonshemmede)
  • Hjemmetjenesten (pleiepersonell/ assistenter i hjemmesykepleien/ hjemmehjelp)
  • Overhalla legekontor (legesekretær)

Ønske om arbeidssted og eventuelt behov for arbeidsfrie perioder MÅ komme frem i søknaden.

Overhalla kommune åpner for at du som er mellom 16-18 år også kan søke og bli vurdert.

For praktiske oppgaver i Overhalla sykeheim kan også søkere på 15 år vurderes.

Avlønning:

  • Studenter i treårig bachelorutdanning direkte plasseres
  • Øvrige etter avtaleverk.
  • Satsene justeres etter tariffoppgjøret

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Søknadsfrist: 1. mars - 2024