HMS- og kompetanseleder

SINKABERG er en selvstendig oppdrettsaktør med hovedkontor på Marøya i Nærøysund kommune. Selskapet har i dag om lag 335 egne ansatte. Havbruksavdelingen drifter lokaliteter i Trøndelag og Nordland. Laksefabrikken for slakting og bearbeiding ligger på Marøya. Produksjon av settefisk skjer i Nærøysund/Bindal. Eget rederi og verkstedavdelinger hører med – sammen med ulike prosjekter innen forskning og utvikling. 

HMS- OG KOMPETANSELEDER

I en trygg og fremtidsrettet havbruksvirksomhet vil alltid kompetanse og HMS stå sentralt. Det ansvarsområdet ønsker vi at du skal fylle!

Som leder vil du ha et overordnet, strategisk og dynamisk ansvar i konsernet.

Vi ser etter deg med erfaring fra feltet. Fartstid i vår bransje er en fordel, men ingen forutsetning. Med relevant bakgrunn og utdanning er du en interessant kandidat.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede HMS- og kompetansearbeidet i konsernet
 • Overordnet faglig ansvar for internkontroll og kvalitetssystemer
 • Pådriver for kontinuerlig forbedringsarbeid og sikkerhetskultur
 • Dialog med kunder, myndigheter og øvrige aktører
 • Bistå våre avdelinger og ansatte ved behov for faglig avklaring 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring innen feltet kvalitet- og HMS
 • Utdanning som matcher stillingen på en god måte
 • Digital forståelse og kunnskap om aktuelle styringssystem

Dine egenskaper:

 • Evne til selvstendige beslutninger og iverksette handling
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Strukturert, løsningsorientert og tydelig
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Trygg arbeidsplass i et fremtidsrettet konsern
 • Konkurransedyktige betingelser

For utfyllende informasjon kontakt gjerne konsernleder HR Frode Lauritzen, mob: 908 98 545.

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser sendes inn her

Velkommen som søker hos oss!

Søknadsfrist: 21. juli - 2024