Kirketjener / gravplassarbeider

Inderøy kirkelige fellesråds virksomhetsområde omfatter fire sokn med fem kirker og sju kirkegårder, i tillegg finnes det to middelalderkirker. Det er 8 ansatte i Inderøy kirkelige fellesråd og 2 prester.

Inderøy kommune har ca. 7000 innbyggere. Kommunen har et aktivt og allsidig kulturliv.
Inderøy kirkelige fellesråd lyser nå ut 70 % stilling med muligheter for utvidelse som kirketjener/gravplassarbeider

Arbeidsoppgaver:

Kirketjener
Som kirketjener jobber du med oppgaver knyttet til kirkebygget. Kirketjener ivaretar praktiske oppgaver knyttet til forberedelser og gjennomføring av gudstjenester, begravelser og annen kirkelig aktivitet, samt renhold og vedlikehold. Du vil også ha ansvaret for sikkerhet, brannvern og å møte mennesker som kommer til kirken på en god måte. Man må regne med en del helge- og helligdagsarbeid.

Gravplassarbeider
Som gravplassarbeider skal du sikre god og forsvarlig drift av kirkegårdene. Du vil ha ansvar for graving av kiste- og urnegraver, klipping av plen, brøyting og vedlikehold av kirkegårder. Tilrettelegging for pårørende og besøkende er også en viktig del av jobben.
Kirketjener/ gravplassarbeider inngår i teamet med 2 andre kirketjenere/ gravplassarbeidere

Kvalifikasjoner:

  • Relevant utdannelse eller annen tilsvarende relevant bakgrunn.
  • Medlemskap i Den norske kirke.
  • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29.

Personlige egenskaper:

  • Vi søker en dyktig, fleksibel og engasjert medarbeider.
  • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsevner.
  • Ønskelig med førerkort klasse BE.
  • Søkere kan bli fortløpende bli tatt inn for intervju

Vi tilbyr:

  • Lønn i henhold til gjeldende tariffavtale for kirkelig sektor, Stillingen innebærer kveld- og helgearbeid.
  • Stillingen har en god pensjonsordning i KLP.
  • Det er 6 mnd. prøvetid for nytilsatte.

Kontaktperson: Kirkeverge, Petter Vesterås, mob: 926 27 499

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 1. mars - 2024