Kommunalsjef – helse og omsorg

Vil du lede arbeidet med å utvikle framtidens helse og omsorgtjenester i Inderøysamfunnet?

Vi har nå ledig stilling som kommunalsjef for helse og omsorg i Inderøy kommune. Kommunalsjef har det overordnede ansvaret for forsvarlig drift og utvikling av kommunens helse og omsorgstjenester. Du får personal-, resultat-, økonomi og fagansvar, og vil sørge for riktig balanse mellom kapasitet, kvalitet og nivå i tjenesteproduksjonen. I sektoren inngår hjemmetjenesten, institusjon, forvaltning, legetjenesten, psykisk helse og rus, miljøtjenester. Til sammen utgjør dette 180 årsverk. Kommunalsjef skal bidra til helhetlige og samordnende tjenester innenfor sitt kommunalområde, samtidig som det forventes at du tilrettelegger for, og bidrar i samhandlingsprosesser på tvers av tjenesteområdene, slik at ressursene benyttes mest mulig effektivt, til beste for våre innbyggere. 

Vi vektlegger et godt og tillitsfullt forhold mellom administrasjon og politikere, i tillegg til å ha en konstruktiv og god dialog med tillitsvalgte, næringsliv og innbyggere. Du vil bli medlem av kommunedirektørens ledergruppe. Du vil få muligheter til å påvirke hele kommunens strategiske valg og bidra til et helhetsansvar for alle kommunens tjenester.

Hvem er du?

Vi ser etter en tydelig, visjonær og utviklingsorientert leder som kan vise vei. Du jobber både med det langsiktige strategiske bilde og måloppnåelse i den kortsiktige driften. Du har god forståelse for politiske prosesser og kommunal forvaltning, opptrer troverdig og med faglig legitimitet. Det er viktige at du har gode relasjonelle og kommunikative egenskaper, og ønsker å skape resultater sammen intern i kommunen og sammen med våre samarbeidspartnere. Samtidig må du tørre å utfordre andre og løfte frem egne meninger og perspektiver. Du er en løsningsorientert pådriver for utvikling og endringsarbeid, som er viktig i vår kommune.
 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne helsebakgrunn
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring fra endring og omstilling vil være en fordel
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
   

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjons- og samarbeidsferdigheter
 • Beslutningsdyktig og har gjennomføringskraft
 • Du har god forståelse for tjenesteområdets oppdrag og ser tjenestene som en del av en større helhet

  Personlige egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb i et arbeidsmiljø preget av engasjement og høy kompetanse
 • En utviklingsorientert og framoverlent ledergruppe 
 • Tett samarbeid med andre sektorer i kommunen
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et vakkert kulturlandskap med kort vei til grendene og god tilgang til sjø og natur
 • Lønn etter avtale

Kontaktpersoner: Hege Svendsen, Daglig leder Fremo bemanning, mob: 905 87 920 – hege@fremogruppen.no, Stein Erik Breivikås, kommunedirektør, mob: 980 21 034 – stein.erik.breivikas@inderoy.kommune.no, Jon Olav Heggli, personalsjef, mob: 780 66 390 – jon.olav.heggli@inderoy.kommune.no

Søknad sendes inn her

Inderøy kommune ligger vakkert til innerst i Trondheimsfjorden, med lang strandlinje og tilrettelagte friluftsområder, og har et av landets flotteste kulturlandskap. Inderøy ligger sentralt plassert nært både flyplass, jernbane og E6 som går gjennom kommunen. Vi har nærmere 7000 innbyggere. Engasjement, høy trivsel, kreative hoder og dugnadsånd preger befolkningen. Vi er kjent for våre bærekraftige varer og tjenester og er en kommune for flotte opplevelser. I Inderøy har vi blant annet «Den gyldne omvei» og et framgangsrikt næringsliv, Straumen – landets mest attraktive tettsted, Nils Aas kunstverksted og mange ulike kulturtilbud. Vi jobber hver dag med høyt engasjement og fokus på å legge til rette for gode tjenester, som bidrar til trygge og gode liv for alle som bor i Inderøy. Visjonen Best – i lag, er grunnlag for alt utviklingsarbeid i kommunen. Våre ansatte blir satset på, og vi har et arbeidsmiljø med fokus på trivsel, helse, samspill og godt partssamarbeid.

Søknadsfrist: 20. mai - 2024