Kommunedirektør

Leka kommune er en av landets minste kommuner med ca. 600 innbyggere. Du finner oss lengst nord i Trøndelag med storhavet som nærmeste nabo i vest. Vi er omgitt av storslagen natur med rike muligheter for friluftsliv. I 2010 ble Leka kåret til Norges geologiske nasjonalmonument, og i 2019 ble Leka – som en del av Trollfjell Geopark anerkjent som UNESCO Global Geopark. Leka kommune har kjempet lenge mot tvangssammenslåing, og har lyktes med få Stortingets aksept for at vi er best tjent med å opprettholde vår selvstendighet selv om vi er en liten kommune. Administrasjonsstedet ligger på øya Leka. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer.

Vi søker en kommunedirektør som finner stor motivasjon i å lede en utviklingsorientert organisasjon mot felles mål, og legge til rette for god tjenesteproduksjon, næringsutvikling og bolyst.

Ansvarsområder:

  • Lede og videreutvikle organisasjonen
  • Sikre økonomisk handlingsrom
  • Sikre at politiske vedtak forankres og gjennomføres i administrativ organisasjon
  • Aktivt samarbeid med andre aktører
  • Bidra til å videreutvikle interkommunalt og regionalt samarbeid
  • Være pådriver for systematisk utvikling av digital kompetanse og ny teknologi
  • Sikre et godt og tillitsfullt partssamarbeid med de ansattes organisasjoner

Kvalifikasjoner:

  • Solid ledererfaring
  • Relevant høyere utdannelse, lang relevant erfaring kan kompensere for dette
  • Erfaring fra offentlig sektor, gjerne kommunal, er en fordel

Om deg:

Du har god rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser i politisk styrte organisasjoner. Etterrettelighet og lojalitet vektlegges, sammen med god økonomisk forståelse og analytiske evner.

Som person og leder er du trygg, tydelig og til stede, med strategiske evner og god helhetsforståelse. Du er målrettet og resultatorientert, med sterk gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet. Du trives i rollen som kultur- og teambygger og evner å skape begeistring og «Vi-følelse», både i forhold til egen organisasjon og gjennom et tillitsfullt samspill mellom politikk og administrasjon. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges, med evne til å bygge gode relasjoner på alle nivåer. God skriftlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi tilbyr en spennende og utfordrende topplederjobb i Ytre Namdalen og et godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer. Konkurransedyktige betingelser. Kommunen kan være behjelpelig med formidling av bolig.

For spørsmål, kontakt Hege Svendsen hos Fremo Rekruttering, mob: 905 87 920 – hege@fremogruppen.no eller ordfører Svein Pettersen, mob: 942 03 031 – svein.pettersen@leka.kommune.no

Søk på stillingen her

Alle henvendelser til Fremo Rekruttering behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig, i innledende fase.

Vi gjør oppmerksom på at dersom søkere ber om å være unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden i Webcruiter. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven § 25. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søkerne vil i så tilfelle bli forhåndsvarslet om dette og gis da anledning til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Søknadsfrist: 12. august - 2024