Kommunedirektør

Vår kommunedirektør gjennom 16 år vil gå av med alderspensjon fra og med 1.november.

Vi søker derfor en kommunedirektør som fortsatt evner å bidra til et godt og tillitsfullt samspill mellom politikk og administrasjon og ellers innad i organisasjonen. Du finner stor motivasjon i å lede en utviklingsorientert organisasjon mot felles mål, og legge til rette for god tjenesteproduksjon, næringsutvikling og bolyst.

Ansvarsområder:

  • Lede og videreutvikle en kompetent og dedikert organisasjon i den helhetlige og strategiske utviklingen av kommunen
  • Sikre økonomisk handlingsrom
  • Sikre at politiske vedtak forankres og gjennomføres i administrativ organisasjon
  • Aktivt samarbeid med andre aktører
  • Bidra til å videreutvikle interkommunalt og regionalt samarbeid
  • Være pådriver for systematisk utvikling av digital kompetanse og ny teknologi
  • Sikre et godt og tillitsfullt partssamarbeid med de ansattes organisasjoner

Kvalifikasjoner:

  • Solid ledererfaring
  • Relevant høyere utdannelse, lang relevant erfaring kan kompensere for dette
  • Erfaring fra offentlig sektor, gjerne kommunal, er en fordel

Om deg:

Du har god rolleforståelse og respekt for formelle beslutningsprosesser i politisk styrte organisasjoner. Etterrettelighet og lojalitet vektlegges, sammen med god økonomisk forståelse og analytiske evner.
Som person og leder er du trygg, tydelig og til stede, med strategiske evner og god helhetsforståelse. Du er målrettet og resultatorientert, med sterk gjennomføringskraft og stor arbeidskapasitet.

Du trives i rollen som kultur- og teambygger og evner å skape begeistring og «Vi-følelse», både i forhold til egen organisasjon og politisk ledelse. Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner vektlegges, med evne til å bygge gode relasjoner på alle nivåer. God skriftlig fremstillingsevne. Du identifiserer deg med våre verdier tydelighet, respekt, lojalitet, samhandling og service.

Personlige egenskaper vektlegges.

Vi kan tilby en spennende og krevende topplederjobb i Namdalen. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer. Vi tilbyr en utfordrende og utviklende stilling i en aktiv og spennende organisasjon. Konkurransedyktige betingelser. Arbeidssted: Lauvsnes. Kommunen vil være behjelpelig med formidling av bolig. Evt. flyttegodtgjørelse dekkes etter reglement.

Ved tiltredelse tidlig høst 2024, blir det lagt opp til en god overlapping mellom ny og gammel kommunedirektør.

For spørsmål, kontakt Hege Svendsen hos Fremo Rekruttering, tlf. 905 87 920, kommunedirektør Rune Strøm, tlf. 47636043 eller ordfører Olav Jørgen Bjørkås, tlf. 970 62 990

Alle henvendelser til Fremo Rekruttering behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig, i innledende fase.

Søkere må begrunne i søknaden hvis den ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven § 25. Hvis det, etter kommunens vurderinger, ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søkerne vil i så tilfelle bli forhåndsvarslet om dette og gis da anledning til å trekke søknaden før offentliggjøring.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 14. mars - 2024