Kvalitets- og forbedringsleder

Overhalla Betongbygg er et Trøndersk industrieventyr. Vi er en 77 år gammel gründerbedrift med to betongelementfabrikker i Trøndelag. Selskapet er en del av Overhalla Gruppen som består av Overhalla Hus, Overhalla Mekaniske og Overhalla Transport. Konsernet Overhalla Gruppen nærmer seg 1mrd i omsetning og er til sammen 350 ansatte. Vi tenker stort og bygger stort.  

Er du opptatt av kvalitet og kontinuerlig forbedring?

Vi søker en engasjert operativ leder for kvalitet og forbedringsarbeid. Du vil ha det overordnede ansvaret for kvalitetssystem og forbedringsarbeid i virksomheten, og at dette videreutvikles og implementeres slik at krav og standarder innfris.

Våre kunder skal oppleve kvalitet fra A-Å, kontakt med kunder er påkrevd for å bidra til dette.

Du har en nøkkelrolle i å sikre at organisasjonen har en sterk kvalitets- og forbedringskultur som er forankret i alle nivåer av virksomheten, og at kvalitetsaspektet er innlemmet i organisasjonens overordnede strategi, målsettinger og utførelser. Du har ansvar for utarbeidelse, etablering, koordinering og vedlikehold av kvalitetsprosedyrer, standarder og spesifikasjoner.

Stillingen krever at du er operativ og sørger for etablering av nødvendige tiltak, prosedyrer, og opplæringsprogrammer som fremmer samsvar, bevissthet og forpliktelse.

Stillingens innhold er under utvikling, du vil få god mulighet til å påvirke denne.

Arbeidssted er Overhalla, det må også påregnes tilstedeværelse på våre øvrige lokasjoner. Stillingen rapporterer til administrerende direktør, og vil få personalansvar.

Arbeidsoppgaver:

 • Sikre at kvalitetssystemet er i samsvar med ISO standarder, samt imøtekommer juridiske krav, kundekrav og interne krav
 • Sørge for etterlevelse av gjeldende regelverk og standarder for kvalitet i virksomheten gjennom regelmessig oppfølging av bransjestandarder og sertifiseringer
 • Identifisere og drive kontinuerlige forbedringsprosjekter for å øke effektivitet og kvalitet på produkter og i virksomheten
 • Samarbeide med andre avdelinger og leverandører for å sikre at kvalitetsstandarder blir opprettholdt gjennom hele leverandørkjeden.
 • Ansvar for gjennomføring av interne / eksterne revisjoner
 • Avvikshåndtering og anbefalinger knyttet til forbedringer av kvalitet i hele organisasjonen
 • Identifisere og analysere årsaker til feil og mangler i produkter og verdikjede, utvikle tiltak for å løse disse
 • Overvåke, verifisere, evaluere kvalitetsprestasjonene i virksomheten, rapportere kvalitetsdata og resultater til ledelsen
 • Aktiv deltakelse i ledergruppen
 • Legge til rette for økt bruk av digitale verktøy, forbedring av tilhørende arbeidsprosesser

Hva vi ser etter:

 • Du har relevant utdanning og erfaring fra kvalitet og forbedringsarbeid
 • Bakgrunn fra industri og /eller bygg- og anleggsbransjen
 • Det er en fordel om du har erfaring med Lean
 • Som person er du selvstendig, løsningsorientert, nøyaktig og til å stole på
 • Du jobber systematisk med god orden, struktur og rutiner.
 • Du har høy gjennomføringsevne og samarbeider godt med andre
 • Du er dyktig på formidling og har gode kommunikasjonsevner

Hvorfor velge oss: 

Hos oss kommer du til en virksomhet med store ambisjoner og høyt tempo.

Du får en variert og utfordrende stilling hvor ingen dager er like, med gode muligheter til å utvikle deg. Du vil få være med å påvirke og bidra til vår suksess. Vi tilbyr våre ansatte konkurransedyktige betingelser, tjenestepensjon, ordnede arbeidsforhold og gode forsikringsordninger. Vi har en fremoverlent bedriftskultur som preges av å ta tak i utfordringer og løse dem.

Vil du vite mer om stillingen? Kontakt: Adm.dir Arnt Ove Amdal, mob: 900 73 400 eller HR-leder Siv Tove Aune, mob: 905 29 141 – siv@overhallabetongbygg.no

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 26. mai - 2024