Lærere – fast/vikariat

Namsos kommune har ledige undervisningsstillinger, faste/vikariater, skoleåret 2024-2025. Det vil være ulike behov for fagsammensetning, ved de ulike skolene.

Namsos kommune vektlegger en planmessig oppfølging av Kunnskapsløftet. Det er vedtatt kommunale mål og strategier som følges opp gjennom skolenes virksomhetsplaner.

Følgende målsettinger er førende for skolene:

 • Skolene i Namsos skal gi elevene kunnskap, ferdigheter og holdninger slik at de mestrer egne liv og deltakelse i samfunnet
 • Skolene i Namsos skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse trivsel og læring
 • Opplæringen skal skje i samarbeid og forståelse med hjemmet, og samarbeidet skal bidra til å styrke elevenes læring og utvikling
 • Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap hvor lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler egen praksis.

Lærere som tilsettes i Namsos kommune, må være innstilt på å delta i utviklingsarbeid som gjennomføres ved den enkelte skole og i kommunen. For tilsetting kreves det fullført utdanning og godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

 • Grunnskolelærer 1-7/ 8-10 trinn, påberegne å være kontaktlærer.
 • God klasseledelse.
 • Lærere som tilsettes i skolen må oppfylle kompetansekravene for tilsetting, jfr. forskrift til opplæringsloven, kapittel 14.
 • Lærere som vil jobbe i barneskolen og oppfyller kompetansekravene, men mangler 30 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk må innen 2025 ta videreutdanning.
 • Lærere som vil jobbe i ungdomsskolen og som fyller kompetansekravene for tilsetting av undervisningspersonell i grunnskolen, men mangler 60 studiepoeng i norsk, engelsk eller matematikk, må innen 2025 ta videreutdanning i dette.

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Tilsetting vil skje i april/ mai. Søkere som ikke får tilsetting da, vil bli forespurt dersom nye behov oppstår frem til skolestart.

 • Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen.
 • Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju.
 • Referanser bes oppgitt i søknaden.
 • Dokumentasjon på utdanning og praksis legges fram i forbindelse med intervju, dette gjelder også for interne søkere.
 • Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med opplæringslovens § 10-9 framlegges.

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1 Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

Søknad sendes inn elektronisk ved å velge avdeling under:

Namsos barneskole
Høknes barneskole
Høknes ungdomsskole
Bangsund skole
Otterøy oppvekstsenter
Sørenget skole
Vestbyen skole
Namsos ungdomsskole
Namdalseid skole
Statland skole
Jøa barne- og ungdomsskole

Namsos er regionbyen i Namdalen og den sjette største kommunen i Trøndelag. Kommunen er stor nok til å tilby spennende fagmiljø og faglig utvikling, samtidig er det smått nok her til at du møter kjentfolk på bussen. Stort nok til at både du selv og familien kan finne fritidsaktiviteter dere trives med, og et mangfoldig kulturtilbud. Smått nok til at du blir kjent med nærmiljøet ditt. Stort nok til at du finner uberørt natur og stier der du kan gå for deg selv. Namsos kommune har 1700 dyktige medarbeidere som sammen legger ned en betydelig innsats for at det skal være godt å bo i Namsos. Kommunen kan tilby varierte og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og en trygg jobb. Vi trenger både deg som er nyutdannet og deg med arbeidserfaring – som kan tilføre ny og annen kompetanse.
Søknadsfrist: 2. april - 2024