Lærerstillinger

Overhalla barne- og ungdomsskole ligger på Ranemsletta, i kommunesenteret i Overhalla, og er en barne- og ungdomsskole med 350 elever og 60 ansatte. Skolen sto ny og moderne i 2014, har et flott uteområde, og har fine idrettsfasiliteter like ved.

Trives du med spennende faglige utfordringer? Lykkes elevene faglig og sosialt med deg som lærer? Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for enkeltelevers situasjon på skolene, samt evner å se helheten i opplæringen for den enkelte og fellesskapet. Gjennom systematisk arbeid og godt relasjonsarbeid skal vi sammen utvikle elevenes potensiale.

Ledige lærerstillinger ved Overhalla barne- og ungdomsskole fra 1. august 2024

Ved Overhalla barne- og ungdomsskole har vi ledige faste stillinger og vikariater som lærer. Stillingene fordeler seg over småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.

Arbeidsoppgaver:

 • Undervisning i klasserommet som er tilpasset den enkelte elev
 • Kontaktlærer
 • Spesialpedagogisk arbeid
 • Systematisk arbeid med styrking av elevenes sosiale og emosjonelle ferdigheter
 • Samarbeid med elevenes heimer
 • Delta på samarbeidsmøter
 • Delta aktivt i skolens profesjonsfellesskap

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen
 • Det søkes blant annet etter fagkompetanse i spes.ped., engelsk, matematikk, norsk og tysk.
 • Har erfaring som kontaktlærer
 • Har erfaring i bruk av læringsbrett som pedagogisk verktøy
 • Evne til å gjennomføre variert undervisning i klasse, grupper og med enkeltelever
 • Evne til tett og systematisk oppfølging av elever
 • God evne til å finne løsninger på tilpasset opplæring for alle elever
 • Gode ferdigheter ihht vurderingsforskriftens krav
 • Ansettelse betinger godkjent politiattest

Personlige egenskaper:

 • Har et positivt elevsyn
 • Er en tydelig og varm læringsleder
 • Har evner til et tett og godt samarbeid med foresatte
 • Er arbeidsom, strukturert og systematisk
 • Er målrettet og ambisiøs
 • Er en god lagspiller og relasjonsbygger
 • Liker utfordringer og prioriterer tett lærersamarbeid
 • Fleksibel og endringsvillig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

For stillingene tilbyr vi:

 • En engasjerende og variert jobb
 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et faglig godt arbeidsmiljø
 • Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk
 • Lønn etter tariff
 • Vi er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos rektor Sara Kværnø Saugen, mob: 905 67 910 eller ass.rektor Andreas Langfors Åsli, mob: 908 77 031

Tiltredelse: 1. august 2024

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Søknadsfrist: 17. mars - 2024