Lærlingeplasser 2024

Vi har følgende lærlingeplasser ledig i 2024: 

  • Helsefagarbeider (2 plasser)
  • Barne- og ungdomsarbeider (2 plasser)
  • Ernæringsskokk

For nærmere opplysninger kontakt:

Fagutviklingsykepleier Tone Mette Flått, mob: 415 36 536 (helsefagarbeider)

Styrer skage barnehage Marit Haugen, mob: 404 81 565 (barne- og ungdomsarbeider)

Styrer Ranemsletta barnehage Janne Olsen Strand, mob: 415 36 560 (barne- og ungdomsarbeider)

Fagleder Overhalla storkjøkken Rita Flaat, mob: 948 87 144 (ernæringskokk)

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Søknadsfrist: 20. mars - 2024