Ledige stillinger – pleie og omsorg

Er du SYKEPLEIER, VERNEPLEIER eller HELSEFAGARBEIDER?

Og på utkikk etter nye utfordringer i et KNALLGODT arbeidsmiljø?

Høylandet pleie og omsorg er organisert med hjemmebasert omsorg, institusjonsbasert omsorg og eget kjøkken. Vi har årsturnus, med arbeid 11 langvakts-helger/år eller ordinære vakter 17 helger/år om ønskelig. Det er gode muligheter for å påvirke egen arbeidsplan hos oss!

Ved pleie og omsorg i Høylandet kommune er følgende stillinger ledige:

  • 100 % fast stilling som sykepleier, for tiden ved Høylandet sykeheim. Årsturnus dag/aften, med 11 eller 17 helger/ år etter ønske. Ledig omgående.
  • 100 % fast vikarpool-stilling som helsefagarbeider/vernepleier i Høylandet pleie og omsorg. Årsturnus dag/aften, med 11 eller 17 helger/ år etter ønske. Helger og ferier vil være fastlagt i turnus. Turnus for øvrige vakter (mandag-fredag) minimum to uker frem i tid. Stillingen tenkes dekke opp for kortsiktige og langsiktige vakanser. Ledig omgående.
  • 50 % vikariatstilling som helsefagarbeider/vernepleier på natt ved Høylandet sykeheim. Ledig omgående og frem til 1. september. Årsturnus med arbeid hver 3. helg.
  • Det er også behov for tilkallingsvikarer/helgevikarer. Ikke krav til kompetanse for disse.

I Høylandet pleie og omsorg får du kolleger med høy fagkompetanse. Vi er opptatt av stadig kompetanseheving og utvikling, og på å ruste oss for fremtidens utfordringer. Det er et svært godt tverrfaglig samarbeid med øvrige helsetjenester i kommunen, og internt i avdelingen. Her er pasientene i fokus, og vi er opptatt av å gi omsorg og trygghet! Vi har god kapasitet både i institusjon og i hjemmebaserte tjenester.

Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø, hvor vi spiller hverandre gode. Mye humor!

Er du nysgjerrig på stillingene, arbeidsgiver eller mulighetene i Høylandet kommune?

Ta kontakt med:

Tillitsvalgt i Fagforbundet Liv Flått, mob: 906 25 070, Stina Gustavsen i Sykepleierforbundet, mob: 411 06 047, Rune Grønbeck i FO, mob: 456 10 088 eller avdelingsleder Marte H. Berg, mob: 476 18 581.

Du kan også finne mye informasjon på kommunens hjemmeside.

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på hjemmesiden.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Søknadsfrist: 18. mars - 2024