Ledige stillinger – Familiebasen

Familiebasen i Grong kommune har nå tre spennende stillinger ledige:

Rekrutteringsstilling:

Grong kommune tilbyr nå en unik mulighet for deg som ønsker å bli helsesykepleier. Her vil du kunne jobbe i en 20 % stilling med lønn for 50% stilling mens du tar helsesykepleierutdanning. For å søke på rekrutteringsstillingen må du enten allerede ha plass på studiet (år 1 eller 2) eller ha søkt opptak for å komme inn høsten 2024. Oppstart august 2024.

Etter endt utdanning er det en bindingstid til kommunen på 1 år. 

Vikariat på helsestasjonen:

Helsestasjonen har i tillegg et 100% vikariat som helsesykepleier i ett år, med mulighet for forlengelse. Helsestasjonen har til sammen tre helsesykepleie-hjemler, hvorav en hjemmel er rekrutteringsstilling. Sykepleiere med erfaring fra helsestasjonsarbeid kan også søke. Oppstart 01.09.24

Helsestasjonen i Grong er en del av Familiebasen

Vikariat ved psykisk helseteam:

 Rus- og psykiatritjenesten har ledig vikariat på 80% stilling. Stillingen vil primært omfatte arbeid med voksne og unge voksne over 18 år, og vil i stor grad omhandle individuell oppfølging og behandling

Vi ønsker oss en medarbeider som har treårig helse- eller sosialfaglig utdanning, og som har erfaring og/ eller videreutdanning innen psykisk helse-/ rusarbeid. Vi søker personer som både jobber godt i team, og som kan jobbe selvstendig.

Vikariatet er for perioden august 2024 til 30.03.25, med mulighet for forlengelse i inntil tre år etter dette.

Rus- og psykiatritjenesten er en del av Familiebasen.

Familiebasen er en tverrfaglig sammensatt tjeneste som inneholder jordmortjenester, helsestasjon, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste, rus- og psykiatritjenester til både voksne og barn- og unge, foreldreveiledning (COS-P), ulike frisklivstilbud, forebyggende programmer rettet mot skolebarn med mer. I Familiebasen jobber vi bredt tverrfaglig på alle fagområder.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.   

Politiattest kreves innlevert før tiltredelse. 

Har du spørsmål til stillingen kan du kontakte Lena Krane på epost: lena.krane@grong.kommune.no

Søknadsfrist: 5. august - 2024