Ledige stillinger – oppvekst

Til deg som er glad i å jobbe med barn og ungdom:

I Flatanger er det mye positivt som skjer; næringslivet går godt og barnetallet øker. Lauvsnes skole ligger i kommunesenteret og er en 1-10-skole med ca. 80 elever. Vangan barnehage har ca. 55 barn. Utvorda oppvekstsenter har skole og barnehage under samme tak, og der er det i dag 9 barn. Begge skolene og barnehagene ligger i naturskjønne omgivelser med nærhet til skog, fjell og fjære.

Vi har flere ledige stillinger i barnehage, skole og SFO!

Lauvsnes skole:

  • Lærer, inntil 200 % vikariat, ledig fra 01.08.24. Søkere må ha godkjent undervisningskompetanse som lærer i grunnskolen og vi etterspør fagene engelsk (60 stp.), samfunnsfag og kroppsøving. Vikariatene gjelder for skoleåret 2024/25.
  • To-språklig assistent, inntil 100 % fast stilling, ledig fra 01.08.24. Vi ønsker søkere som kan snakke ukrainsk og/eller russisk og har gode norskkunnskaper. Erfaring fra arbeid med barn er ønskelig. 

Utvorda oppvekstsenter:

  • Fagarbeider, 50 % vikariat, ledig fra 01.08.24. Vi ønsker søkere som har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, men søkere med annen relevant utdanning og/eller praksis innen arbeid med barn og unge kan også være aktuelle. Vikariatet gjelder for skoleåret 2024/25.

Vangan barnehage:

  • Pedagogisk leder, 100 % vikariat, tiltredelse snarest. Varighet til 31.07.25. Søkere må ha godkjent barnehagelærerutdanning.
  • Fagarbeidere, fast og vikariat: Vi har ledig 155 %, derav 100 % fast stilling og 55 % vikariat. Tiltredelse snarest. Varighet på vikariatet er t.o.m. 31.07.25. Vi ønsker søkere som har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, men søkere med annen relevant utdanning og/eller praksis innen arbeid med barn og unge kan også være aktuelle. 

Personlige kvalifikasjoner vil bli vektlagt ved valg av kandidater.

Vil tilbyr:

  • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
  • Et godt arbeidsmiljø
  • Tarifflønn
  • Gode pensjonsordninger 

For alle stillingene gjelder tilsetting i Flatanger kommune, arbeidssted kan endres etter kommunes behov. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Deltidsansatte som søker utvidelse av sin stilling med hjemmel i Hovedtariffavtalens § 2.3.1. bes oppgi dette i søknaden. Det samme gjelder søkere som ønsker intern overflytting. 

Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaleverk. Ved tilsetting må det framlegges politiattest av nyere dato.

Elektronisk søknadsskjema finner du på kommunens hjemmeside. Søknader som ikke leveres elektronisk vil ikke bli vurdert. Det bes om at interne søkere også fyller ut alle etterspurte opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet. Servicekontoret i kommunen kan være behjelpelig med å fylle ut søknadsskjema. 

Utlysningen gjelder også for eventuelt flere stillinger innen oppvekst. 

Nærmere informasjon om stillingene fås ved å kontakte 

Lauvsnes skole/SFO: Rektor Eskil Nicolai Rønning, tlf. 901 15 921

Utvorda oppvekstsenter: Rektor Elin Frisendal, tlf. 997 00 790

Vangan barnehage: Styrer Ingebjørg Lindseth, tlf. 995 53 014

Oppvekstsjef Lovise Angen, tlf. 915 73 748

Søknadsfrist: 1. april - 2024