Ledige stillinger – Oppvekst

Grong kommune har flere spennende ledige stillinger ved avd. Oppvekst.

Lærer ved voksenopplæringen 100 % fast stilling.

Grong voksenopplæring holder til på Kuben i Grong. Vi er samlokalisert med Grong barne- og ungdomsskole. Pr. i dag er vi ca. 40 elever fra mange forskjellige land. Vi underviser etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere etter integreringsloven. I tillegg har vi spesialundervisning for voksne etter opplæringsloven §4A-2.

Nå har vi en ledig stilling og søker en ny kollega.

Krav til kompetanse:

  • Relevant pedagogisk kompetanse
  • Minimum 30 stp. i norsk som andrespråk

Les mer om stillingen her

Lærerstillinger ved Grong barne- og ungdomsskole

  • 100% fast stilling, og evt. andre stillinger som kan bli ledige.

Vi søker en tydelig og god klasseleder, som er fleksibel og har evne til å samarbeide tett med kolleger. Er du i tillegg utviklingsorientert, har godt humør og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø på GBU, kan det være deg vi leter etter.

Stillingen kan innebære undervisning på flere nivå, og i flere fag.

Les mer om stillingene her

Nestleder ved Harran oppvekstsenter

  • 100% fast stilling som nestleder, 35% administrasjon og 65% pedagogisk leder i avd. barnehage.

Harran oppvekstsenter har for tiden 21 barn på avd. barnehage og 37 elever på avd. skole. Oppvekstsenteret har stabil bemanning med god kompetanse.

Stillingen omfatter lederansvar for både avd. skole og avd. barnehage.

Nestleder har ansvar for faglig og daglig drift på avd. barnehage, og er rektors stedfortreder.

Les mer om stillingen her

Kontaktinformasjon

Grong Voksenopplæring:

Konstituert rektor, Randi Aarmo Estil

mob: 481 21 860

E-post: randi.estil@grong.kommune.no

Grong barne- og ungdomsskole:

Rektor, Kari Sofie B. Fiskum

Mob: 412 89 567

Epost: kari.fiskum@grong.kommune.no

Harran oppvekstsenter:

Rektor, Odd Magne Lund

Mob: 977 85 366

Epost: odd.magne.lund@grong.kommune.no

Søknadsfrist: 10. mars - 2024