Ledige stillinger – tiltaksenheten

NAMAS Vekst er eid av og lokalisert i kommunene Høylandet, Grong, Overhalla,  Namsskogan og Lierne. Vårt oppdrag er å utvikle mennesker til å kunne stå i fast  jobb. Dette gjør vi gjennom tiltakene Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og  Arbeidsforberedende Trening (AFT), som vi leverer på oppdrag fra NAV. 

Vi har for tiden følgende ledige stillinger: 

Attføringsleder – 100% fast stilling 

Som Attføringsleder skal du ivareta daglig aktivitet, drift og utvikling av  tjenesteleveransene til NAV, kommune og fylke. Attføringsleder vil også fungere som  veileder i AFT og som teamleder for våre AFT-veiledere.  

Veileder AFT – 100% fast stilling 

Veileder AFT skal veilede deltakere i AFT-tiltaket med bakgrunn i bestilling og  kravspesifikasjon fra NAV.  

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring felles for stillingene: 

 • Relevant høgskoleutdanning innen helse og sosialfag, som kan knyttes til veiledning  av personer med funksjonsnedsettelser (relevant erfaring kan kompensere for dette)
 • Kjennskap til mulige samarbeidspartnere/arbeidsmarkedets mekanismer og behov
 • Erfaring med å arbeide med personer som har behov for spesiell tilrettelegging og  tett oppfølging i arbeidssituasjon 
 • Erfaring med å bygge relasjoner og sikre samhandling  
 • Erfaring med veiledning, motivasjon og å se ressurser i det enkelte menneske • God muntlig og skriftlig framstillingsevne  
 • Fortrolig med bruk av IT-verktøy og programvare 
 • Personlig egnethet vektlegges  

Ønskede kvalifikasjoner og erfaring særskilt for Attføringsleder-stillingen: 

 • Kjennskap til og kunnskap om både VTA- og AFT-tiltaket 
 • Personalledelse og økonomistyring 
 • Fleksibilitet til å bidra på andre områder i bedriften ved behov 
 • Kjennskap til eller erfaring fra kvalitetssystemer som EQUASS og SEQF 

Vi kan tilby: 

 • Varierte arbeidsoppgaver 
 • Utviklende og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid 
 • Lønn etter avtale 
 • Pensjonsordning i DNB 

Ansettelse krever godkjent politiattest. Arbeidssted vil fortrinnsvis være i Grong, men  noe reisevirksomhet i regionen må påregnes. 

For mer informasjon, kontakt:  

Frode Leirvik, daglig leder, mobil 400 35 549 – frode@namas.no

Søknad med CV sendes til frode@namas.no snarest.

Søknadsfrist: 21. mai - 2024