Økonomisjef

Vår økonomisjef går over i pensjonistenes rekker, og vi søker en engasjert, faglig dyktig og erfaren leder som gjennom godt samspill bidrar til en helhetlig og robust økonomifunksjon i en kommune som står ovenfor store økonomiske utfordringer. 

Ansvarsområdet er kommunens overordnede økonomistyring og økonomiforvaltning.

Du vil få en sentralt strategisk rolle, inngå i kommunedirektørens ledergruppe, og bli en viktig støttespiller for kommunedirektøren og den politiske ledelse.

Det vil være en fordel med kjennskap til økonomirapportering innenfor kommunal forvaltning.
Røyrvik kommunen bruker Visma som økonomi- og saksbehandlingssystem.

Du vil få ansvar bl.a. for kommunes regnskap, økonomistyring, rapportering, kontrolloppgaver, eiendomsskatt, budsjett og økonomiplan.

Rådgiving ovenfor avdelingene i kommunen.

Det er mulighet for hjemmekontor.

Vi søker deg som har:
•    Relevant utdanning på høgskolenivå. Relevant erfaring kan kompensere for
      utdanningskravet.    
•    Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
•    Kjennskap til kommunale regnskapsregler.
•    Løsningsorientert med evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeiderne.
•    Gode samarbeidsevner med evne til å ta utfordringer, samt være faglig nysgjerrig og
      ta ansvar for egen utvikling.
•    Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.

Personlige egenhet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr: 
•    Lønn etter avtale
•    Lederavtale
•    Meget gode pensjons- og forsikringsordninger, ulykke og gruppelivsforsikring  
•    Fleksibel arbeidstid
•    Gratis barnehage med kontinuerlig opptak

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til personalsjef June Dahlen Hansson
tlf.: 924 72 960, epost: june.hansson@royrvik.kommune.no    

Tiltredelse: etter avtale

Søknaden sendes:  
Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside  
 
Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til eventuelt jobbintervju. 

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jf. offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist: 1. april - 2024