Pedagogiske ledere/barnehagelærere

Resultatenhet barnehage, Namsos kommune, består av totalt 11 kommunale barnehager. Resultatenhet barnehage har ledig faste stillinger/vikariat barnehageåret 2024/2025 

Vi søker en person som:

 • Er utdannet barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • Har god kjennskap til gjeldende rammeplan
 • Er målrettet og har evne til å jobbe systematisk
 • Har gode datakunnskaper og erfaring/kunnskap i bruk av IKT med barn
 • Er god på å lede utviklingsprosesser og har god relasjonskompetanse
 • Er motiverende å jobbe sammen med og liker å leke
 • Har gode samarbeidsevner og er proaktiv med å fremme et godt arbeidsmiljø
 • Har vilje og evne til å følge opp sentrale og kommunale føringer

Vi kan tilby: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.


Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. 

 • Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen. 
 • Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju fortløpende. 
 • Referanser bes oppgitt i søknaden. 
 • Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. 
 • Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med Barnehagelovens § 30 framlegges.  

For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. 

For mer informasjon om stillingene, kontakt: Marthe Hatland, mob: 970 47 456

Søknad sendes inn her

Søknadsfrist: 2. april - 2024