Personalsjef

Som personalsjef i Røyrvik får du ansvar for et bredt spekter av oppgaver, også merkantile oppgaver som ikke nødvendigvis ligger naturlig til en personalsjef. Det vil gi deg en spennende, og faglig utvikling, i tillegg til en solid og allsidig kompetanse.  Du får en variert arbeidshverdag og unik erfaring i en liten
kommuneadministrasjon som kjenner hverandre godt.  Du blir en del av et personalnettverk og et fagmiljø med gode samarbeidspartnere på tvers av kommunegrensene. 

Å jobbe i Røyrvik kan gi deg balanse mellom jobb og fritid. Du har fleksibel arbeidstid som gir deg muligheten til å utforske den
vakre fjellbygda og bruke tida slik du selv ønsker.
Det er korte avstander fra kommunehuset og til de fleste fritidsaktiviteter, og rushtid eksisterer ikke. Du kan leve i ditt eget tempo.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Være ansvarlig for kommunens personalpolitikk, og retningslinjer, samt utvikling av disse. 
 • Du må være godt kjent med de til enhver tid gjeldende lover og regler. 
 • Ivareta det overordnede personalansvaret i kommunen på vegne av kommunedirektøren, og en viktig støtte for ledere.
 • Ansvarlig for å administrere lønn for ansatte, inkludert forsikring og pensjon.
 • Overordnet ansvarlig for kommunens HMS-virksomhet og oppfølging av sykefravær.
 • Ansvarlig for ledelse og rekruttering.


Vi ser etter deg som har:

 • Fortrinnsvis høyere relevant utdanning.
 • Solid ledererfaring fra stillinger hvor HR har vært en sentral rolle av ditt ansvarsområde.
 • God kunnskap og erfaring med tariff og relevant lov- og avtaleverk.
 • Evne til å være strukturert, selvstendig og kan håndtere mange saker av forskjellig karakter.
 • Ønske om nye utfordringer, og liker å ta ansvar.
 • Er en motiverende menneskekjenner med god omsorgsfølelse.
 • Gode muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Du får lønn etter avtale, lederavtale og svært gode pensjons- og forsikringsordninger. 
Kommunen tilbyr gratis barnehage med kontinuerlig opptak.
Boligprisene er lave, og vi har fritidsaktiviteter som passer hele familien. 
Hvis du ønsker det, kan du engasjere deg i Røyrviks mange foreninger og organisasjoner.


For å trives hos oss må du ha lyst til å:

 • Være løsningsorientert og opptatt av å skape trivsel i arbeidshverdagen
 • Være en tydelig leder, med en motiverende og tillitsbasert lederstil
 • Lytte og raskt sette deg inn i nye problemstillinger 
 • Være en del av kommunens ledergruppe
 • Være rådgiver for andre ledere i kommunen

Som personalsjef er det ønskelig at du har kjennskap til bl.a. Visma, Elements, SharePoint og Compilo.  
Som en tospråklig forvaltningskommune står utvikling av sørsamisk språk og kultur sentralt. Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv
vil bli vektlagt som en tilleggskvalifikasjon når kandidatene ellers står likt. Organisasjonen er i stadig endring, og det kan bli endringer
i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Kjenner du deg igjen? Da må du ta kontakt!

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til personalsjef June Dahlen Hansson, mob:924 72 960 – june.hansson@royrvik.kommune.no

Tiltredelse: etter avtale

Søknad om stillingen må sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside  

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jf. offentlighetsloven § 25.

Søknadsfrist: 26. juni - 2024