Prosjektleder/plassjef

Joma Gruver AS er et norsk aksjeselskap, stiftet i 2017, med sikte på å starte opp ny gruvedrift i Joma.

Da det var gruvedrift i Joma fra 1972 til 1998 ble det utvunnet ca. 11,5 millioner tonn malm. De gjenværende indikerte ressursene er anslått til om lag 6 millioner tonn, og i tillegg antatte mineralressurser på 1,2 millioner tonn. I Sverige eier selskapet Stekenjokk-Levi-prosjektet, der det totalt ble utvunnet rundt 7 millioner tonn malm mellom 1976 og 1988. Stekenjokk-Levi inneholder antatte mineralressurser på ca. 11,8. Joma vil være navet i den nye helårsdriften. I Stekenjokk-Levi foregår gruvedriften om vinteren med transport av malm til Joma for anriking og deponi. Alt i alt betyr dette en mulig drift på rundt 20 år.

Utviklingen og oppbyggingen av organisasjonen i Joma Gruver vil pågå i etapper frem til gruven starter. Tempoet bestemmes av innhenting av nødvendige tillatelser samt finansiering av prosjektet. Et godt samarbeid med myndigheter, kommune, innbyggere, reindriften og annet lokalt næringsliv er svært viktige suksessfaktorer og vil også påvirke utviklingstakten. Tiden frem til en beslutning om oppstart av gruvedrift er for tiden estimert til 2-3 år.

I tiden fram til gruvestart er det tre viktige utviklingsprosjekter som er særlig viktige å arbeide med: Leverandørprogram, utdanningsprogram og boligprogram. Også andre utviklingsprosjekter vil gå i gang før gruvedriften i Joma starter opp. På denne bakgrunn har selskapet nå til hensikt å ansette en prosjektleder/plassjef som kan koordinere og styre prosjektene lokalt i Røyrvik.  Denne personen vil være viktig da han/hun vil ha arbeidssted i Røyrvik, og dermed viktig for å skape lokal forankring og koordinering. 

Rolle og ansvar: 

Joma Gruver har i dag ingen ansatte, og selskapets virksomhet drives av styret – sammen med ansatte i Bluelake Mineral – og innleide konsulenter. Prosjektleder vil rapportere til styret i selskapet.

Hovedansvaret til prosjektleder vil være å lede de tre utviklingsprogrammene. 

Les mer om disse:

 1. Utvikling av leverandørprogram 

Joma Gruver ønsker å etablere ett tett samarbeid med lokale og regionale aktører som kan selge varer og tjenester til selskapet. Vi planlegger å ansette omkring 115 personer direkte i gruveselskapet, i tillegg til administrative arbeidsplasser i Røyrvik. Foruten disse ønsker vi så langt det lar seg gjøre å bruke lokale og regionale tilbyder av de varene og tjeneste vi behøver. 

 1. Initiere utdanningsprogram 

Selskapet er meget opptatt av at så mange som mulig som skal jobbe i gruven er bosatt i Røyrvik (eller nabokommunene). Dette er viktig for kommunene, men også for oss som arbeidsgiver som vil ha en stabil arbeidsstokk med lokal tilhørighet. 

En vei dit tror vi er ved å etablere et utdanningsprogram i samarbeid med de videregående skolene, f.eks. Grong VGS og Olav Duun VGS. En god dialog med høyskoler og universitet (f.eks. NTNU) vedrørende studieprogrammer som inneholder relevant utdanning som dekker våre behov. Dette vil kunne sikre Joma Gruver kompetent arbeidskraft fra lokale ungdommer som på sikt kan fungere som bærebjelker og kulturbærere i arbeidsstokken. 

 1. Utvikling av boligprogram 

Det er både i kommunens og gruveselskapets interesse flest mulig bosetter seg lokalt. Et premiss for dette er at det finnes nok ledige og attraktive boliger. Det er derfor behov for et tett samarbeid mellom gruveselskapet, kommunen, private næringsaktører og Namsskogan Utvikling for å etablere et konsept for boligbygging. 

Det skal utarbeides mål, prosjektplaner og budsjetter for programmene. Status rapporteres løpende til styret. 

I sin rolle vil prosjektleder være også være plassjef for Joma Gruver. Denne vil være det naturlige kontaktpunktet for lokale interessenter som innbyggere, kommunen og lokalt næringsliv. Stort ansvar ligger i å bygge sterke relasjoner og tillit til disse viktige interessegruppene. Rollen inkluderer også å arrangere lokale informasjonsmøter og holde selskapets nettsider oppdatert.

Bakgrunn og erfaring:

 • Personlig tilknytning eller kjennskap til Røyrvik og regionen 
 • Gjerne erfaring med å lede kvalifiserte prosjekter innen bygg eller teknologirelatert virksomhet
 • Gjerne erfaring med å drive en bedrift med forretningsansvar
 • Gjerne erfaring med rekruttering, ledelse og utvikling av medarbeidere
 • Utdanning fra høyskole med ett eller flere relevante fagfelt, eller tilsvarende relevant utdannelse

Personlige egenskaper:

 • Forretningsorientert – kvalitetsorientert med sans for økonomi og orden
 • Positive, høye sosiale ferdigheter og upretensiøs 
 • Drivkraftig og selvgående – samtidig teamorientert
 • Lydhør, kommunikativ og pedagogisk
 • Løsningsorientert og tilstedeværende 

Les mer om tjenesten på jomagruver.no

Er dette noe for deg så ber vi deg sende en kortfattelig søknad med CV til: karriere@jomagruver.no

Tiltredelse høsten 2024 eller etter avtale. 

Har du spørsmål du ønsker å få svar på før du sender din søknad ber vi deg ta kontakt med: 

Jonas Dahllöf, styremedlem Joma Gruver, tlf +46 701 485800

Søknadsfrist: 30. mai - 2024