Rådgiver – Fylkesskogmester

Har du lyst til å jobbe innen skogbruk og arealforvaltning hos Statsforvalteren i Trøndelag?

Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalteren er Kongens og Regjeringens representant i fylket. Statsforvalteren bidrar til at nasjonal politikk etterleves i kommunene og at rettssikkerheten til innbyggerne ivaretas. Vi samordner statlige interesser og holder overordnede myndigheter orientert om viktige spørsmål i fylket. Statsforvalteren i Trøndelag har ca.260 ansatte fordelt på sju fagavdelinger, med kontorer i Steinkjer, Trondheim, Snåsa og Røros.

Landbruksavdelingen er en avdeling ved Statsforvalteren med stor bredde i sin oppgaveportefølje. Avdelingen har to seksjoner; jordbruk og mat, skogbruk og arealforvaltning. Arbeidet er rettet mot kommunene, landbruksnæringa, andre offentlige etater, regionale og nasjonale forvaltningsenheter, institusjoner knyttet til forskning og utvikling, samt andre aktører innenfor landbrukssegmentet. 

Om stillingen:

Vi tilbyr en stilling med spennende arbeidsoppgaver i ei tid hvor skogbruk har fått økt fokus og dette i et fylke hvor skogbruket har stor betydning for verdiskaping.

Stillingen er fast, 100% og er ledig for tiltredelse fra 1/10-2024.

Aktuelle oppgaver:

 • skogfond og økonomisystemet i skogbruket 
 • forvaltning av skogbrukets rentemidler
 • forvaltning av lovverk og tilsyn med tilskuddsordninger
 • skogfaglig utvikling innenfor skogproduksjon, areal- og ressursforvaltning
 • skogskader og beredskap

Oppgavene vil kunne tilpasses kvalifikasjonene.

Du kan også bli pålagt å utføre andre oppgaver innen avdelingens/embetets arbeidsfelt.

Stillingen vil høre til seksjon skogbruk og arealforvaltning på landbruksavdelingen og vil kunne ha oppmøtested i Trondheim eller i Steinkjer. Noe reisevirksomhet i fylket må påregnes. Det vil være en fordel at du har førerkort. 

Kvalifikasjoner:

Vi ønsker at du har skogbruksutdanning fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) eller tilsvarende.

Kompetanse på GIS vil være en fordel.

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • erfaring fra saksområdene som ligger til stillingen eller annen relevant erfaring
 • evne til å jobbe effektivt, målrettet og strukturert
 • personlige egenskaper som samarbeidsevne, initiativ, evne til selvstendig arbeid og fleksibilitet

Vi tilbyr:

 • Et godt faglig og sosialt miljø preget av høy kompetanse og tverrfaglig tankegang.
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
 • Avlønning etter statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434 eller som fylkesskogmester, stillingskode 0434, (kr 550.000 – 700.000), avhengig av erfaring og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales. 

Arbeidsvilkår:

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. De første 6 måneder regnes som prøvetid. 

Statsforvalteren i Trøndelag har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, hull i CV`n eller redusert funksjonsevne. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke. 

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Attester og vitnemål må vedlegges søknaden (digitalt).

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med: Underdirektør Anne Berit Lein, mob: 906 21 904 – anne.lein@statsforvalteren.no eller landbruksdirektør Audhild Slapgård, mob: 412 00 361 – audhild.synnove.slapgard@statsforvalteren.no

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 11. august - 2024