Rådgiver – plan og byggesak

Grong kommune er vertskommune for kommunene Namsskogan, Røyrvik og Lierne innenfor fagområdene byggesaksbehandling, arealplanlegging, GIS, kart og oppmåling. Dette gjør at vi har en avdeling med et godt fagmiljø som jobber med varierte og interessante oppgaver i hele Indre Namdal. 

Da en av våre byggesaksbehandlere planlegger å gå av med pensjon, utlyser vi nå en 100%-stilling som rådgiver innen plan og byggesak. Som rådgiver i Grong kommune vil du kunne jobbe med varierte saker innenfor hele fagfeltet. Saksbehandlingen vil kunne berøre temaer som f.eks. plan-, og bygningsloven, forurensningsloven, natur-/miljøverdier, GIS, kulturminner, friluftsliv, reindrift og landbruk.

Aktuelle arbeidsoppgaver kan være:

 • Behandling av bygge- og delingssøknader.
 • Behandling av plansaker.
 • Behandling av søknader om dispensasjon.
 • Veiledning til publikum.
 • Saksbehandling etter forurensningsloven.
 • Saksforberedelse og saksbehandling til politiske utvalg
 • Deltakelse i andre kommunale prosesser.
 • Matrikkelføring.
 • GIS og kartarbeid.

Arbeidsoppgaver kan tilpasses etter kompetanse.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne fra høyskole og/eller universitet.
 • Relevant og god erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Gjerne erfaring fra fagområdet.
 • Kjennskap til plan- og bygningsloven er en fordel.
 • Gode digitale ferdigheter.
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • Førerkort kl. B
 • Nyutdannede oppfordres til å søke.

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit.
 • Samfunnsengasjert og god gjennomføringsevne.
 • God på selvstendig oppgaveløsning.
 • God arbeidskapasitet og fleksibel i forhold til varierte arbeidsoppgaver.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP.

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som framgår av gjeldende bestemmelser. 6 mnd. prøvetid.

Ønsker du flere opplysninger om stillingen, kan du ta kontakt med avdelingsleder plan, byggesak, GIS og oppmåling, Odin Magnus Johnson, mob: 469 32 510 – odin.johnson@grong.kommune.no

Søknadsfrist: 10. april - 2024