Rektor – Inderøy ungdomsskole

Er du vår nye rektor ved Inderøy ungdomsskole? 

Vi søker en engasjert, visjonær og innovativ skoleleder som kan jobbe strategisk og målrettet med å videreutvikle skolens satsingsområder og gode praksiser. 

Rektor for Inderøy ungdomsskole er også rektor for voksenopplæringen. 

Som rektor for Inderøy ungdomsskole vil du du få en unik mulighet til å videreutvikle en skole som skal utnytte de mulighetene som ligger i læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020, skolebygg og omgivelser. Du skal sammen med våre gode medarbeidere legge til rette for at elevene får en skolehverdag i et trygt, varmt og inkluderende skole- og læringsmiljø, samt videreutvikle et aktivt og godt samarbeid med elevenes foresatt. 

Våre verdier er åpenhet, raushet og respekt. Et positivt elevsyn, godt lærings- og arbeidsmiljø og gode relasjoner er viktige verdier i vårt arbeid. Det legges vekt på et helsefremmende lærings- og arbeidsmiljø, et godt profesjonsfelleskap og inkluderende praksis. 

Inderøy ungdomsskole har over 260 elever og 55 ansatte. Skolen ligger sentralt til på Straumen med nær tilgang til flotte uteområder. 

Inderøy Ungdomsskole ble høsten 2022 MOT- skole. MOT har et verdisyn og tankesett som styrker barn og unges bevissthet mot det å tørre og være seg selv og ta gode valg. Med MOT på laget er Inderøy Ungdomsskole styrket i arbeidet med å utvikle robuste ungdommer og et godt skolemiljø. 

Inderøy ungdomsskole er en del av AKSET kultur- og skolesamfunn som består av seks pedagogiske og kulturelle virksomheter. 

Virksomhetene drar nytte av hverandre og samhandler tett om lokaler, drift, fagsamarbeid og utviklingsarbeid. 

Kommunen har fokus på et helhetlig dannings- og utdanningsløp. 

Arbeidsoppgaver:            

Rektor er skolens øverste pedagogiske og administrative leder med ansvar for læring og ressursforvaltning, og som rektor må du kunne arbeide både strategisk og i drift. 

 • Lede og motivere medarbeidere til samarbeid og målrettet innsats for elevenes læringsutbytte   Samarbeid og samhandling om barn og unges oppvekst og utvikling på tvers av kommunens tjenesteområder. Delta aktivt i videreutvikling av Inderøyskolen 
 • Videreutvikle et trygt, inkluderende og mestringsorientert lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte  Bidra til godt samarbeid i rektorkollegiet 
 • Lede utviklings- og kvalitetsarbeidet med metoder og arbeidsmåter som skaper kollektiv innsikt, læring og engasjement i kollegiet på skolen 
 • Ansvarlig for å skape og videreutvikle en effektiv organisasjon med godt arbeidsmiljø  Synliggjøre skolens virksomhet på en positiv måte og arbeide for et godt omdømme 

Ønskede kvalifikasjoner: 

Vi søker en tydelig leder som liker å lede kunnskapsarbeidere, som er en god lagspiller, og som er god til å prioritere mellom drift og utvikling. 

Som rektor forventes det at du identifiserer deg med Inderøy kommunes visjon Best i lag og våre verdier åpenhet, raushet og respekt. 

 • Grunnutdanning som fyller opplæringslovens krav om undervisning i grunnskolen  Relevant tilleggskompetanse 
 • Lederutdanning i skoleledelse eller tilsvarende, fortrinnsvis på masternivå 
 • Ledererfaring 
 • Praktisk erfaring fra endrings- og utviklingsprosjekt 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper: 

Handlekraft

 • Du er strukturert og systematisk, du har gjennomføringskraft, du tar initiativ og du viser ansvarlighet

Samhandling

 • Du er empatisk, du samarbeider 

Åpenhet og inkludering 

 • Du har kulturforståelse og mangfold, du er inkluderende og tolerant 

Modenhet

 • Du har selvinnsikt og evne til egenutvikling, du er motivert, trygg og stabil 

Integritet

 • Du har høy etisk standard 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr: 

 • En variert, spennende og utfordrende stilling med engasjerte medarbeidere 
 • Mulighet til å videreutvikle en unik ungdomsskole 
 • Fleksibel arbeidstid 
 • Gode muligheter til faglig oppdatering og utvikling 
 • Lønn etter avtale 
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Vi ønsker et mangfold blant våre ansatte og vil gjerne ha søkere med ulik kulturell bakgrunn, kjønn og alder. 

Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for ansettelse. Denne skal ikke legges ved søknaden, men leveres snarest etter tilbud om ansettelse og før tiltredelse. 

For spørsmål om stillingen, kontakt konstituert sektorleder oppvekst og forebygging Per Arne Olsen, mob: 455 11 210 – per.arne.olsen@inderoy.kommune.no, eller personalrådgiver Hilde Fjerdingen, mob: 953 30 053 – hilde.fjerdingen@inderoy.kommune.no 

Søk på stillingen her

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.

Søknadsfrist: 27. mai - 2024