Rektor – Verdalsøra barneskole

Ved Verdalsøra barneskole vil det fra 01.08.2024 være ledig 100% stilling som rektor.

Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Godt lederskap har stor betydning for elevers læring. Som rektor vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum.

Verdalsøra barneskole er en skole som ligger i Verdal sentrum. Skolen ble ferdig bygget i 2012, og er i samme bygg som Verdalsøra ungdomsskole.
Vi har 300 flotte elever og 60 dyktige ansatte i skole og SFO. Målrettet arbeid med elevenes faglige og sosiale utvikling, og trivsel for alle står sentralt. Elevenes psykososiale læringsmiljø følges tett opp i samarbeid med engasjerte foreldre.

Vi skal jobbe sammen for å realisere visjonen «Mestring for alle, eleven i sentrum». 

Tilsettingsdato kan skje etter avtale med den som blir tilbydd stillingen.

Bli med på laget som skal gjøre skolen i Verdal enda bedre! 

Arbeidsoppgaver:

 • Legge til rette for gode læringsprosesser på skolen, både faglig og sosialt.
 • Du har ansvar for å lede og utvikle skolen i tråd med lov og regelverk og Verdal kommune sin visjon, verdier og satsningsområder.
 • Er ansvarlig for at alle ansatte får veiledning og støtte med å skape et godt læringsmiljø for elevene.
 • Sørge for at skolen fungerer godt som organisasjon.
 • Lede skolens retningsvalg og prioriteringer innenfor rammene av kommunens vedtatte planer og strategier.
 • Se skolen som en del av en større helhet, og bidra til utvikle den.
 • Styrke og lede profesjonsfellesskapet og utvikle organisasjonskultur.
 • Ansvar for den totale drifta.
 • Være en tydelig og lyttende leder.
 • Delta i relevante nettverk internt og eksternt.
 • Øverste leder for skole og SFO.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole og/eller universitet som oppfyller tilsettings- og kompetansekrav for norsk grunnskole.
 • Relevant ledererfaring og videreutdanning innen ledelse, som for eksempel skolelederutdanning eller rektorutdanning.
 • Erfaring fra grunnskole.
 • God økonomiforståelse.
 • Endringskompetanse og evne til å lede omstillingsprosesser.
 • Kunnskap om, og ferdigheter i bruken av digitale verktøy.
 • Kjennskap til relevante avtaleverk.

Personlige egenskaper:

 • Raus, tydelig og lyttende lederstil og utøver tillitsbasert ledelse.
 • Har gode relasjonelle egenskaper til elever, foresatte og ansatte.
 • Være en motiverende personalleder for ansatte og utvikle et velfungerende team.
 • Opptatt av læringsarbeid og utvikling til elever og ansatte.
 • Skape entusiasme og sette mål som stimulerer til utvikling.
 • Pådriver i skolens pedagogiske utviklingsarbeid gjennom skolebasert kompetanseutvikling.
 • Legger til rette for endringsprosesser, innovasjon og nyskaping.
 • Høy arbeidskapasitet.
 • God relasjonell væremåte og inkluderer elever og ansatte gjennom åpne utviklingsprosesser og avgjørelser.
 • Gode samarbeidsevner og godt samarbeid med fagorganisasjoner og andre interne og eksterne aktører.
 • Legge til rette for god medvirkning og medbestemmelse i henhold til hovedavtalen.
 • Resultatorientert, strukturert og har en god gjennomføringsevne.
 • Er en tydelig og varm formidler og en god lagspiller.
 • Støtter, veileder og selvstendiggjør ansatte.
 • Har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, skriftlig og muntlig.
 • Identifisere seg med kommunenes verdigrunnlag: Åpen, trygg og modig.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Et skolelederkollegium med god kollegastøtte og stor takhøyde
 • Gode pensjons og forsikringsvilkår
 • Muligheter til å strukturere arbeidstid og oppgaver etter eget behov

Kontaktperson for stillingen er: Virksomhetsleder skole/SFO, Joar Eklo, mob: 911 33 738

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 16. mai - 2024