Rektor

Vi søker en utviklingsorientert og inkluderende skoleleder til Lauvsnes skole. Vi har det siste året hatt vikar i rektorstillingen og lyser nå ut denne spennende lederstillingen i en kommune med vekst i barnetallet.

Om stillingen:

 • Overordnet ansvar for skole og SFO
 • Personalledelse og videreutvikling av skolen som en attraktiv arbeidsplass
 • Pedagogisk utvikling og fokus på skolenes satsingsområder språk, lesing og et godt læringsmiljø
 • Ansvar for å gi elevene gode faglige og sosiale utviklingsmuligheter
 • Budsjett- og planansvar
 • HMS og miljøretta helsevern
 • Videreutvikle skolens gode samarbeidsrelasjoner med foresatte og lokalsamfunn
 • Det inngår noe undervisning i stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning og minimum tre års undervisningspraksis fra grunnskolen
 • Ønskelig med tilleggsutdannelse innen skoleledelse (rektorutdanningen), men ikke et krav
 • Erfaring som skoleleder og god kjennskap til administrativ skoledrift er en fordel
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig

Om deg:

Vi søker en tydelig og handlekraftig leder som liker å lede kunnskapsarbeidere og som er en inkluderende og inspirerende lagspiller. Du må identifisere deg med våre verdier tydelighet, respekt, lojalitet, samhandling og service.
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og utviklende stilling i en aktiv og spennende organisasjon.
 • Et godt kvalifisert og motivert personale.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Arbeidssted: Lauvsnes.
 • Kommunen vil være behjelpelig med formidling av bolig. Evt. flyttegodtgjørelse dekkes etter reglement.
 • Fast 100 % stilling.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt oppvekstsjef Lovise Angen tlf. 915 73 748 – lovise.angen@flatanger.kommune.no eller Hege Svendsen i FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920 – hege@fremogruppen.no

Alle henvendelser til Fremo Rekruttering vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, likevel kan bli ført opp på søkerliste dersom vilkårene for unntatt offentlighet ikke er oppfylt. Søker blir i så fall kontaktet og får muligheten til å trekke sin søknad.

Flatanger er en spennende kystkommune på Namdalskysten i vekst med rundt 1100 innbyggere, der barnetallet er på tur oppover. Det er sterk vekst i næringslivet, noe som også medfører økt tilflytting og stor optimisme. Kommunen har storslått natur og er et eldorado for friluftsliv og naturopplevelser på sjøen, fjellet og i skogen. Vi har gode oppvekstsvilkår for barn og unge og godt utbygde helsetjenester. I sentrum av kommunen har vi Lauvsnes skole og Vangan barnehage. På Utvorda har vi et oppvekstsenter som består av barnehage og barneskole. Lauvsnes skole har ca. 80 elever og 20 ansatte. I kulturskolen er det i dag ca. 45 elever, og vi har kulturskoletilbud både på Utvorda oppvekstsenter og Lauvsnes skole.
Søknadsfrist: 18. mars - 2024