Rus og psykisk helsetjeneste

Rus og psykisk helsetjeneste er et team sammensatt av tverrfaglig kompetanse, herunder psykiatrisk sykepleier, psykolog, psykiatrisk hjelpepleier og sosionom. Tjenesten er organisert i enheten Helse og familie, og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter

Ledig 100% stilling ved rus og psykisk helsetjeneste i Overhalla kommune.

Det er muligheter for faglederfunksjon i 20% av stillingen ved interesse og ønskede kvalifikasjoner.  

For stillingen gjelder:  

Kvalifikasjoner: 

 • 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning med videreutdanning innen psykisk helsearbeid 
 • Det er ønskelig med kompetanse og/eller erfaring innen veiledning  
 • Det er ønskelig med kompetanse og/eller erfaring i å lede grupper  

Stillingens arbeids- og ansvarsområde:

 • Individuell oppfølging/støtte/behandlingssamtaler til personer med psykiske – og eller rusrelaterte utfordringer
 • Bidra til at rus og psykisk helsetjeneste har et godt tilbud til innbyggerne i Overhalla kommune i forebygging og behandling av psykisk helse- og rusutfordringer 
 • Lede gruppetilbud/mestringskurs
 • Koordinering av ansvarsgrupper, og oppfølging av Individuell Plan
 • Samhandling med andre faginstanser 
 • Administrering av medikamenter 
 • Veiledning pårørende/andre fagområder/m.fl 
 • Dokumentasjon
 • Veiledning/oppfølging av studenter i praksis  

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker personer med:

 • Et stort engasjement for sitt fagfelt
 • Evne til å arbeide selvstendig, og i team 
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Trygg på deg selv og egne reaksjoner i møte med andre 
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig  
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig  
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene 

Vi kan tilby:  

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter  
 • En utfordrende og selvstendig stilling  
 • Mulighet til å ta del i et inkluderende, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø 
 • Dagarbeidstid 37,5 timers uke, og fleksitidsordning 

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.  

Søker må kunne disponere egen bil, kjøring kompenseres etter Statens satser.  

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato. 

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Anne Finseth, mob: 915 94 953  anne.finseth@overhalla.kommune.no   

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Søknadsfrist: 15. april - 2024