Skipsfører

Vidar Hop Skyssbåter AS har tradisjonar heilt tilbake til 1971 med drift av hurtigbåt. I dag drifter vi fleire hurtigbåtsamband, ferje og ambulansebåt frå hovudkontoret vårt i kommunesenteret på Hardbakke i Solund kommune.
Verdiane våre går igjen i heile selskapet og det som kjenneteiknar oss er at vi er tett på, ærlige og kvalitetsbeviste. Vi er eit framtidsretta selskap med svært gode medarbeidarar med eit høgt fokus på sikkerhet.

I denne stillinga vil ein få sin arbeidsplass ombord i heilt nye MS Namdalingen med gode arbeidsforhold, friordningar og buforhold i lag med gode kolegar. 

Er du vår neste medarbeidar?

Fører – Hurtigbåt Rute: Namsos – Rørvik – Leka. Vidar Hop Skyssbåter AS drifter ruta Namsos – Rørvik – Leka med hurtigbåten MS Namdalingen og har behov for:

Skipsfører (Minimum D4, og ROC)

Kvalifikasjoner:

  • Gyldig helseattest
  • Krise og passasjerhåndtering
  • Gyldig sikkerhetskurs
  • Hurtigbåtkurs

Vi tilbyr:

  • Lønn ihht tariffavtale mellom Hurtigbåtenes Rederiforbund og NSOF/DNMF/NSF
  • Skiftordning, 1 uke på, 2 uker av

Kontakt:
Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til Petter Lyster på mob: 948 76 665, eller post@vidarhop.no – petter@vidarhop.no

Søknad sendes til post@vidarhop.no 

Søknadsfrist: snarest

Søknadsfrist: 31. mai - 2024