Styrer – Leka barnehage

Leka barnehage er en kommunal barnehage bygd i 2018 og utbygd i 2023, og i dag har vi 31 barn fordelt på storbarns- og småbarnsavdeling. Barnehagen ligger på en fin naturtomt med nærhet til fjell, skog og sjø og er kommunens eneste barnehage. I tillegg til plassen med lekeapparater, har vi også et stort naturområde som er i flittig bruk.

Vi ligger sentralt til på øya Leka, og nært fasiliteter som ballbinge, idrettshall/svømmehall, akebakke, bibliotek, turområder og aktivitetspark. Kommunen har 62 merkede turløyper og eget treningssenter.

I Leka barnehage satser vi på høy kvalitet i relasjonen ansatte og barn. Gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling sikrer vi at personalet utvikler seg sammen med sine kollegaer tett i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren.  Leka barnehage har fokus på voksenrollen, og hvor viktig den er i alle situasjoner i barnehagehverdagen. Vi samarbeider tett og godt med foresatte. Vi samarbeider også med Nærøysund kommune om pedagogisk videreutvikling, hovedsakelig gjennom Rekom. Styrer deltar i styrernettverket for Ytre Namdal.    

LEDIG STILLING SOM 100% STYRER.

Det er ledig 100 % fast stilling som styrer i Leka barnehage fra 1.august 2024. Det kan avtales seinere

oppstart. Styrers nærmeste overordnede er kommunalsjef for oppvekst og familie, Ivar Hatland.

Kompetanse: 

 • Vi søker deg med grunnutdanning som barnehagelærer eller tilsvarende godkjent utdanning.
 • Det er et ønske at du har jobbet i barnehage tidligere, og vi ser gjerne at du har erfaring som leder/styrer.
 • Du må ha god kommunikasjonsevne og gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Kommunen benytter Visma Flyt Barnehage, Visma FB Sikker Sak, Elements og Framsikt til økonomi, arkiv og saksbehandling. Opplæring blir gitt.

Personlige egenskaper:

 • Du er fleksibel, strukturert og løsningsorientert.
 • Du er positiv, har gode samarbeidsevner og bidrar til entusiasme.
 • Du tar initiativ, motiverer og er pådriver for nytenking og utviklingsarbeid.
 • Du har god skriftlig og muntlig framstillingsevne og gode IT-ferdigheter.
 • Du jobber selvstendig og målrettet.
 • Du har fokus på og bygger gode relasjoner og et godt miljø for barna, foresatte og personalet.

Det legges vekt på personlig egnethet.

Arbeidsoppgaver:

 • Du har det overordnede ansvaret for det pedagogiske arbeidet, og at barnehagen drives i henhold til lover, vedtekter og Rammeplan for barnehager. 
 • Du har ansvar for HMS, budsjett-, personal-, faglig- og administrativt arbeid.
 • Du jobber målrettet og har fokus på helsefremmende og godt arbeidsmiljø. 
 • Personalmøter, med obligatorisk oppmøte, avholdes på ettermiddagstid/kveldstid en gang per måned. 

Vi tilbyr:

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, med støttende og tydelig ledelse og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Du vil møte engasjerte og dyktige medarbeidere med lang arbeidserfaring, godt humør og stor takhøyde. Du vil få god anledning til å velge jobbmetodikk, prege sentrale arbeidsprosesser, samt påvirke prioriteringer innenfor gitte rammer. Dette er en jobb for deg som søker muligheten til å lære, jobbe selvstendig og som ønsker å sette ditt personlige preg på en dynamisk og krevende jobb.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Dekning av flyttekostnader i henhold til kommunens retningslinjer.
 • Hjelp til å finne egnet bolig.

Søknad:

Send oss søknad vedlagt CV og referanser.

Det stilles krav om godkjent politiattest for alle som jobber i barnehage.

Det blir gjennomført intervju med aktuelle kandidater, og personlig egnethet vil inngå i vurderingen.

Spørsmål rettes til nåværende styrer Ingrid Skogly, mob: 958 69 147 eller kommunalsjef Ivar Hatland, mob: 951 04 054

Søknad sendes: post@leka.kommune.no

Vi gleder oss til å motta søknad fra deg! 

Søknadsfrist: 5. juni - 2024