Styrer Otterøy barnehage

Otterøy barnehage er en toavdelings kommunal barnehage som ligger 20 minutter fra Namsos sentrum på tettstedet Otterøy. Otterøy barnehage har inneværende år 30 barn fordelt på to avdelinger og 10 ansatte. Otterøy barnehage er samlokalisert med Otterøy skole i et oppveksstenterbygg som sto ferdig i 2017. Barnehagen har flotte lokaler og beliggenhet med fine turområder. Barnehagen er en av totalt 11 kommunale barnehager. Barnehagen og skolen samarbeider tett om aktuelle samarbeidsområder. Nærmeste leder er virksomhetsleder barnehage.

Vi søker en styrer som:

 • Er utdannet barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som oppfyller kriteriene for styrer i barnehage
 • Gjerne har ledererfaring
 • Har gode lederegenskaper og hjerte for barnehage
 • Er målrettet og har evne til å jobbe systematisk
 • Brenner for å lede kollektive utviklingsprosesser
 • Er motiverende å jobbe sammen med
 • Har gode samarbeidsevner, er lojal og proaktiv med å fremme et godt arbeidsmiljø
 • Ønskelig med gode kunnskaper og interesse for elektroniske systemer og generelt god IKT-kompetanse
 • Er fleksibel og positiv til endringer
 • Har positive holdninger til arbeidet og har evne og vilje til å følge opp nasjonale og kommunale føringer

Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen. 

Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. 
Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med Barnehagelovens §19 framlegges. 

Tilsetting vil skje i april.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Tverrfaglig samarbeid er prioritert.

Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1 

Vi kan tilby: 

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. 

For mer informasjon om stillingene, kontakt: Marthe Hatland, mob: 970 47 456

Søknad sendes inn her

Søknadsfrist: 2. april - 2024