Styrer – Vangan barnehage

Vi søker en engasjerende leder som vil være med å videreutvikle barnehagen

Vår styrer går av med pensjon og vi søker derfor ny styrer i barnehagen. Det er økt tilflytting til kommunen og barnetallet er på vei oppover. Vi søker en engasjerende leder som vil være med å videreutvikle barnehagen.

Sentrale arbeidsoppgaver tillagt stillingen:

 • Hovedansvar for personalledelse og utviklingsarbeid
 • Hovedansvar for daglig drift 
 • Budsjett- og planansvar
 • Ansvar for å aktivt følge opp arbeid med HMS og miljøretta helsevern
 • Ansvar for videreutvikling av barnehagen som en attraktiv arbeidsplass

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som barnehagelærer
 • Styrerutdanning eller ønske om å gjennomføre denne
 • God økonomisk forståelse
 • Gode digitale ferdigheter
 • God kjennskap til lov- og avtaleverk
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper:

 • Du må ha evne til å motivere og engasjere
 • Du må være positiv og løsningsorientert
 • Du må være en god relasjonsbygger
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Et godt kvalifisert og motivert personale
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • 100 % fast stilling 

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:

Oppvekstsjef Lovise Angen tlf. 915 73 748 – Lovise.Angen@flatanger.kommune.no eller Hege Svendsen i FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920 – hege@fremogruppen.no

Alle henvendelser til Fremo Rekruttering vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

Vi gjør oppmerksom på at søkere som ber om å bli unntatt offentlighet, likevel kan bli ført opp på søkerliste dersom vilkårene for unntatt offentlighet ikke er oppfylt. Søker blir i så fall kontaktet og får muligheten til å trekke sin søknad.

Søknadsfrist: 2. mai - 2024