Veiledere

I NAV Kontaktsenter Trøndelag har vi ledig faste stillinger som veiledere i Trondheim og Namsos. Vi søker etter personer som er selvstendige og besluttsomme, og som stoler på egne avgjørelser. En av våre viktigste oppgaver er å sikre at folk som kontakter NAV får den bistanden de trenger, og vårt mål er å stadig skape bedre brukermøter. 

NAV Kontaktsenter er et av Norges største og mest avanserte kontaktsenter som håndterer ca. 5,4 millioner brukerhenvendelser hvert år. Vi er NAVs faglige førstelinje på telefon, chat, digitale kanaler og sosiale medier. NAV Kontaktsenter består av 1000 medarbeidere fordelt på flere lokasjoner i hele landet. 

NAV Kontaktsenter er i endring og omstilling. Det må derfor påregnes endring i arbeids- og ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver:

 • Informere og veilede folk hovedsaklig på telefon eller i skriftlige kanaler om muligheter innenfor NAV sitt tjenesteområde
 • Veilede i bruk av selvbetjeningsløsninger
 • Veilede om arbeidsmarkedet med mål om å få flere i jobb
 • Lede samtalen, lytte, avklare, finne frem relevant og riktig informasjon, skrive referat

For å få bedre innsikt i arbeidsoppgavene, se filmen om hvordan det er å jobbe som veileder i NAV Kontaktsenter.

Kvalifikasjoner
du må ha:

 • Minimum tre-årig utdanning fra høgskole eller universitet
 • Engasjement for NAV sitt samfunnsoppdrag
 • Svært gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk
 • Digital kompetanse og evne til å veilede brukere i selvbetjeningsløsninger

Personlige egenskaper:
vi ønsker at du:

 • Er besluttsom og selvstendig
 • Har evne til å være 100% til stede hver dag i hvert brukermøte
 • Har emosjonell styrke til å møte brukere som er i krevende livssituasjoner
 • Liker å jobbe i en planlagt hverdag med forutsigbare rutiner og prosedyrer

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et engasjert og kompetent arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som hele tiden utvikler seg til det beste for brukere og samfunn
 • Stilling som førstekonsulent (kode 1408) eller rådgiver (kode 1434 ) med lønnsspenn fra kr 524 700 – kr 594 500 (lønnstrinn 53-61)
 • Mulighet for hybrid arbeidshverdag innenfor våre retningslinjer
 • God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

Attesterte vitnemål fra videregående skole og høgskole/universitet samt attester lastes opp sammen med søknaden. Vitnemål deles via www.vitnemålsportalen.no. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer samt en godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (https://hkdir.no/).

Søknad og CV sendes inn her

For å få mer informasjon om stillingene, kontakt: Avdelingsleder Ingvild Grøtnes Bjørkmo, mob: 957 88 636 eller Avdelingsleder Linda Helen Fjeldvær, mob: 414 52 432

Søknadsfrist: 3. april - 2024