Virksomhetsleder – grunnskole

I Namsosskolen er det rundt 1700 elever fordelt på 4 barneskoler, 5 barne- og ungdomsskoler og 2 ungdomsskoler.

Namsos kommune skal være et godt sted å vokse opp. Skolen er en svært viktig arena for barn og unge, og vi er opptatt av et trygt og godt skolemiljø med inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Elevene i Namsosskolen skal oppleve å være en del av en positiv mestringskultur med stimulering til faglig og sosial utvikling.

Vårt mål er å ha et godt og sosialt læringsfellesskap, som er preget av høy faglighet, mangfold og nytenking. Vi skal være et nettverk av engasjerte medarbeidere som trives i et aktivt og utviklende arbeidsmiljø. I Namsosskolen samarbeider tverrfaglig innenfor et stort arbeidsfellesskap, til det beste for våre barn og unge.

Stillingsbeskrivelse:

I rollen som virksomhetsleder grunnskole får du et overordnet resultatansvar for skolenes samfunnsoppdrag; faglig og økonomisk, herunder å ivareta rollen som administrativ skoleeier. Du har direkte personalansvar for 12 rektorer med bred kompetanse og erfaring. Som virksomhetsleder grunnskole inngår du i ledergruppen til kommunalsjef Oppvekst og opplæring.

Stillingens hovedinnhold:

 • overordnet helhetlig ansvar for grunnskolene i Namsos, faglig og økonomisk.
 • personalansvar for rektorer.
 • bidra til god intern og ekstern kommunikasjon, samhandling og tverrfaglig samarbeid.
 • opprettholde og utvikle skolenes og kommunens utviklingsarbeid.
 • bidra til at kommunens visjoner, mål og planer blir realisert.
 • bidra til å bygge omdømme og gode relasjoner, herunder godt og nært samarbeid med samarbeidende kommuner, regionale myndigheter og samfunnet.
 • ansvarlig for god saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak.

Personlige egenskaper:

 • er en trygg, synlig og samlende skoleleder.
 • er kvalitetsbevisst, strukturert og nøyaktig.
 • deler kunnskap, inkluderer og bidrar til gode prosesser.
 • har evne til å motivere og engasjere.
 • er målbevisst og tydelig i dine forventninger og tilbakemeldinger.
 • viser stort engasjement for tidlig og helhetlig innsats, tverrfaglig samhandling og samarbeid med interne og eksterne aktører. 

Videre vektlegger vi at du:

 • har god rolleforståelse og følger opp vedtak.
 • har erfaring med og evne til god økonomisk styring og oppfølging i daglig drift
 • trives med, og mestrer, både arbeid med korte tidsfrister og lengre og mer tidkrevende prosesser.
 • er analytisk og systematisk, med evne til strategisk tenking og helhetlige, skjønnsmessige vurderinger.
 • har visjoner for utvikling av gode oppveksttjenester.

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Vi ber deg i søknaden gi uttrykk for egne tanker om lederrollen i en kunnskapsorganisasjon innenfor kommunal sektor.

Formelle kvalifikasjonskrav:

 • godkjent pedagogisk utdanning, minimum på bachelornivå.
 • dokumentert ledererfaring.
 • gjerne videreutdanning, fortrinnsvis på masternivå.
 • meget god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk. 
 • bred erfaring fra grunnskoleområdet.

Vi kan tilby: 

 • spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • godt arbeidsmiljø
 • avtalefestet lønn
 • som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere. For alle stillinger gjelder de regler som fremgår av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidsparnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn. 

Kontaktperson: Kommunalsjef, Arnt Ivar Jacobsen, mob: 917 94 327 – arnt-ivar.jakobsen@namsos.kommune.no

Søknad sendes inn her

Søknadsfrist: 24. juni - 2024